Πέτρος Πάτρας στην ΕΤ2

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Χερουβικόν σε ήχο πλ.δ' ΣΤΑΝΙΤΣΑ. Ψάλλει Βυζαντινή χορωδία υπό την Διεύθυνση του Πρωτοψάλτη και Καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής Πέτρου Πάτρα. Από τις εκπομπές του Πρωτοψ. Η. Γιουρούκου στην ΕΤ2.


Λειτουργικά σε ήχο πλ.δ' ΣΤΑΝΙΤΣΑ. Ψάλλει Βυζαντινή χορωδία υπό την Διεύθυνση του Πρωτοψάλτη και Καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής Πέτρου Πάτρα. Από τις εκπομπές του Πρωτοψάλτου Η. Γιουρούκου στην ΕΤ2.


Άξιον εστίν σε ήχο πλ.δ' ΣΤΑΝΙΤΣΑ. Ψάλλει Βυζαντινή χορωδία υπό την Διεύθυνση του Πρωτοψάλτη και Καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής Πέτρου Πάτρα. Από τις εκπομπές του Πρωτοψάλτου Η. Γιουρούκου στην ΕΤ2


"Όλην συγκροτήσαντες.." Ψάλλει Βυζαντινή χορωδία υπό την Διεύθυνση του Πρωτοψάλτη και Καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής Πέτρου Πάτρα. Από τις εκπομπές του Πρωτοψ. Η. Γιουρούκου στην ΕΤ2. Στη μονωδία ο Αθ. Κοττίκης.

Ποιό ἔτος νά εἶναι;

 

npapadimit

Νικόλαος Παπαδημητρίου - Πύργος
#2
Νομίζω είναι το 1992 αν και δεν πρέπει να είναι όλα απ΄την ίδια χρονιά αν κρίνει κανείς απ΄ το σήμα της ΕΤ2 που είναι διαφορετικό στα 3 απ΄τα 4 βιντεάκια....
 
Top