Ο ορισμός των «καταβασιών» κάθε εορτής

π. Ραφαήλ Γκουρβέλος

Βλάσιος-Ραφαήλ Γκουρβέλος
[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Μετακίνηση μηνυμάτων από το θέμα των καταβασιών της Μεταμορφώσεως.

Μήπως ο παλαιός ορισμός των καταβασιών εκάστης εορτής δεν ήταν
το άθροισμα των ειρμών του τελευταίου κανόνα της εορτής;
Από πότε και για ποιούς λόγους ο ορισμός των καταβασιών τροποποιήθηκε
και έτσι έχει σχέση με τους εορτολογικούς κύκλους, εντελώς ανεξάρτητα
από τον προαναφερθέντα πρώτο ορισμό;
 
Last edited by a moderator:
Μήπως ο παλαιός ορισμός των καταβασιών εκάστης εορτής δεν ήταν
το άθροισμα των ειρμών του τελευταίου κανόνα της εορτής;
Από πότε και για ποιούς λόγους ο ορισμός των καταβασιών τροποποιήθηκε
και έτσι έχει σχέση με τους εορτολογικούς κύκλους, εντελώς ανεξάρτητα
από τον προαναφερθέντα πρώτο ορισμό;

Πράξη που υπάρχει στις πρώτες Κυριακές του Τριωδίου.

Παλαιότερο θέμα πιο γενικό:
Καταβασίες- ο ρόλος τους- σημερινή κατάσταση
 
Last edited:
Back
Top