Ο ορισμός των «καταβασιών» κάθε εορτής

#1
[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Μετακίνηση μηνυμάτων από το θέμα των καταβασιών της Μεταμορφώσεως.

Μήπως ο παλαιός ορισμός των καταβασιών εκάστης εορτής δεν ήταν
το άθροισμα των ειρμών του τελευταίου κανόνα της εορτής;
Από πότε και για ποιούς λόγους ο ορισμός των καταβασιών τροποποιήθηκε
και έτσι έχει σχέση με τους εορτολογικούς κύκλους, εντελώς ανεξάρτητα
από τον προαναφερθέντα πρώτο ορισμό;
 
Last edited by a moderator:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
Μήπως ο παλαιός ορισμός των καταβασιών εκάστης εορτής δεν ήταν
το άθροισμα των ειρμών του τελευταίου κανόνα της εορτής;
Από πότε και για ποιούς λόγους ο ορισμός των καταβασιών τροποποιήθηκε
και έτσι έχει σχέση με τους εορτολογικούς κύκλους, εντελώς ανεξάρτητα
από τον προαναφερθέντα πρώτο ορισμό;
Πράξη που υπάρχει στις πρώτες Κυριακές του Τριωδίου.

Παλαιότερο θέμα πιο γενικό:
Καταβασίες- ο ρόλος τους- σημερινή κατάσταση
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Καταβασίες ἔτους (μεταγενέστερο στοιχεῖο) βλ. στὰ χφ. Μ. Μετεώρου 83 τυπικὸ τοῦ ἔτους 1580 φ. 83v καὶ Ἁγιασματάριον 1804 σσ. 134-135.
 
Top