[Ψάχνω] Ο μάρτυς σου Κύριε

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Ψάχνω ὁλόκληρο τὸ κείμενο τοῦ μαρτυρικοῦ ἀπολυτικίου Ὁ μάρτυς σου Κύριε ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας ... σὲ ὁποιοδήποτε χειρόγραφο μέχρι 15ο αἰ. καὶ νὰ σημειώνεται -ἄν ὄχι ὁλόκληρο- τουλάχιστον μέχρι τὴν παραπάνω φράση.

Θὰ ἤθελα ἀκριβῆ παραπομπὴ γιὰ νὰ τὴ χρησιμοποιήσω σὲ ἄρθρο μου. Κάθε βοήθεια εὐσπρόσδεκτη.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«Ὁ μάρτυς σου Κύριε ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση, αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν»

(χφ. Μ. Λαύρας Β-25 ὡρολόγιο ιγ’ αἰ. φ. 224v).
 
Last edited:

domesticus

Lupus non curat numerum ovium


«Ὁ μάρτυς σου Κύριε ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου τοὺς τυρράνους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση, αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν»

(χφ. Μ. Λαύρας Β-25 ὡρολόγιο ιγ’ αἰ. φ. 224v).

Tὸ χφ εἶναι δημοσιευμένο; Θὰ μποροῦσα νὰ ἔχω τὰ στοιχεία τῆς ἔκδοσης, ἄν εἶναι δυνατὸν φυσικά;

Εὐχαριστίες πάντως, οὕτως ἤ ἄλλως.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ὄχι, δὲν εἶναι δημοσιευμένο. Τὸ παρήγγειλα στὸ ἀρχεῖο μικροταινιῶν τῆς μονῆς Βλατάδων τὸ 2006 καὶ μοῦ τὸ ἔστειλαν σὲ DVD (230 ευρώ).
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Δὲν πειράζει, καλύφθηκα οὕτως ἢ ἄλλως, εὐχαριστῶ ὅλους τοὺς συναδέλφους καὶ πατέρα Μάξιμο γιὰ τὴν ἄμεση -ἀπὸ τὶς καλὲς παραδόσεις τοῦ Ψαλτολογίου- ἀνταπόκριση.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«Ὁ μάρτυς σου Κύριε ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ στεφάνους ἐκομίσαντο (sic) τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση, αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν»

(χφ. British Library Additional 22507 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 68r).


«Ὁ μάρτυς σου Κύριε ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση, αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν»

(χφφ. Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Βουλγαρίας 56 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 29r, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 17v).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«Ὁ μάρτυς σου Κύριε ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση, αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν»

(χφ. Βατοπεδίου 1202 ΤΑΣ ιγ' αἰ. φ. 215r).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Οἱ μάρτυρές σου Κύριε ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἔχοντες τὴν ἰσχύν σου τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν τῶν εἰδώλων τὸ ἀνίσχυρον θράσος, αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν»

(χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 1593 θ’-ι’ αἰ. φ. 17r-v, Σινὰ 824 ι’ αἰ. φ. 11v, Σινὰ 779 ι’ αἰ. φ. 35r, Σινὰ 781 ι’-ια’ αἰ. φ. 219v «τὸ ἀνίσχυρον κράτος», Σινὰ 780 ια’ αἰ. φ. 20r, Σινὰ 778 ια’ αἰ. φ. 26r «Χριστὲ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν», Σινὰ 790 ια’ αἰ. φ. 58v, Σινὰ 792 ια’ αἰ. φ. 85v, Σινὰ 799 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 28r «Χριστὲ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν», Vat. gr. 1820 ιβ’ αἰ. φ. 120r-v, Σινὰ 2018 ιβ’ αἰ. φ. 13v, Vat. gr. 772 τοῦ ἔτους 1220 φ. 51v «τὰ ἀνίσχυρα θράση»).
 
Top