Ο άγιος Αυγουστίνος περί ψαλτικής

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
«...Οπωσδήποτε, οσάκις με συγκινεί το άσμα περισσότερον παρά το ψαλλόμενον θέμα, ομολογώ ότι αμαρτάνω, εις την περίπτωσιν δε ταύτην θα προτιμούσα να μην ακούω τα ψαλλόμενα»

Από τις "Εξομολογήσεις"

Αγίου Αυγουστίνου - Αι Εξομολογήσεις1.jpgΑγίου Αυγουστίνου - Αι Εξομολογήσεις2.jpg
 

nektar

νεοαρχάριος
ἐκτὸς θέματος, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ παντός: τὸ τεχνικὸ θέμα ἀντιγραφῆς καὶ ἐπικολλήσεως διευθύνσεων ποὺ περιέχουν ἑλληνικούς, γενικῶς ἐκτὸς λατινικῶν καὶ «εὐρωπαϊκῶν» χαρακτήρων. Συζητήθηκε μὲ τὸν π. Μάξιμο κατ᾿ ἰδίαν καὶ ἤδη ἐφαρμόσθηκε.

Λοιπόν, ὅταν μία διεύθυνση URL στὸ Web περιέχει ἑλληνικά, ὅπως ἡ διεύθυνση στὴν παρούσα σελίδα καὶ στὸ προηγούμενο μήνυμα τοῦ π. Μαξίμου, ἂν ἀντιγραφεῖ καὶ ἐπικολληθεῖ ὅλη μαζὶ ἡ διεύθυνση, τότε κάθε ἑλληνικὸς χαρακτήρας μετατρέπεται κατὰ τὴν ἐπικόλληση σὲ σύμπλεγμα ἰσοδυνάμων χαρακτήρων μὲ λατινικὰ καὶ σύμβολα, π.χ. συνολικά:

https://analogion.com/forum/index.php?threads/Ο-άγιος-Αυγουστίνος-περί-ψαλτικής.45645/#post-251865
... analogion.com/forum/index.php?threads/%CE%9F-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%88%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82.45645/#post-251865

Γιὰ νὰ ἀποφύγουμε αὐτὸ τὸ δύσχρηστο καὶ ἄκομψο ἀποτέλεσμα, μποροῦμε νὰ ἀντιγράψουμε+ἐπικολλήσουμε τὸ πρῶτο τμῆμα ἀπὸ τὴν γραμμὴ διευθύνσεων
https://analogion.com/forum/index.php?threads/

καὶ ἀμέσως δίπλα του, χωρὶς τυχὸν προκύπτοντα κενά, νὰ ἀντιγράψουμε+ἐπικολλήσουμε τὸ πρῶτο τμῆμα ἀπὸ τὴν γραμμὴ διευθύνσεων:
Ο-άγιος-Αυγουστίνος-περί-ψαλτικής.45645/#post-251865

ἔχοντας πλέον ὁλοκληρωμένη τὴν διεύθυνση στὸ κείμενό μας:
https://analogion.com/forum/index.php?threads/Ο-άγιος-Αυγουστίνος-περί-ψαλτικής.45645/#post-251865

====
εἰδικῶς γιὰ τὸ Ψαλτολόγιον, ἰσοδύναμη διεύθυνση εἶναι ἐκείνη χωρὶς ὅλον τὸν τίτλο καὶ τὴν τελεία, δηλαδὴ τό:
Ο-άγιος-Αυγουστίνος-περί-ψαλτικής.

ὁπόταν προκύπτει:
https://analogion.com/forum/index.php?threads/45645/#post-251865
 
Top