Ο Νόμος για τους ψάλτες και ο Ιεροψαλτικός Κόσμος

P

PANROUST

Guest
Όπως είναι ήδη γνωστό από τις 19 Δεκεμβρίου 2006 οι ψάλτες έχουμε ένα νόμο.Είναι ο 176/2006 Νόμος του Κράτους.Σ'αυτό το νόμο περιλαμβάνονται άθρα που είναι χρήσιμα και ευνοϊκά για τους ψάλτες.Υπάρχουν όμως και άθρα τα οποία είναι ασύμφορα και επιβλαβή.Γι'αυτά ακριβώς τα άθρα χρειάζονται αγώνες και πολύ δουλειά προκειμένου να τροποποιηθούν.
Πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό ενέργειες από τα όργανα, την ΟΜΣΙΕ και τους Συλλόγους της χώρας προς την Διοικούσα Εκκλησία, τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο,την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η συνοχή και η ενότητα του Ιεροψαλτικού δυναμικού της χώρας μας.Πρέπει να υπάρχουν ενεργοί Σύλλογοι,δραστήριοι Πρόεδροι και Διοικητικά Συμβούλια και αποφασιστικές Γενικές Συνελεύσεις οι οποίοι θ'αποφασίσουν και θα συντάξουν τα κείμενα και τις τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων.Τι πρέπει να γίνει γι'αυτό;
1.Θα πρέπει οι ενεργοί Σύλλογοι τις χώρας να δραστηριοποιηθούν περισσότερο.
2.Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να επιταχύνει τις διαδικασίες προς όλους τους τομείς.
3.Να ενεργοποιηθούν άμεσα οι ανενεργοί Σύλλογοι της χώρας.
4.Σε ορισμένες Μητροπόλεις που υπάρχουν δύο Σύλλογοι να ενωποιηθούν σε ένα ενεργό και ισχυρό.Είναι πολυτέλεια η ύπαρξη δύο Συλλόγων στην ίδια Μητρόπολη, διότι βρίσκουν την ευκαιρία ορισμένοι Σεβ.Μητροπολίτες και μας λένε χαρακτηριστικά:Βρείτε τα μεταξύ σας και ελάτε μετά να τα πούμε.
5.Επίσης θα πρέπει να σταματήσουν οι αντιπαραθέσεις που υπάρχουν σε ορισμένους Συλλόγους μεταξύ των συναδέλφων για μουσικολογικά θέματα και άλλα.
6.Πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν οι ανενεργοί Σύλλογοί.Οι υπάρχοντες Πρόεδροι πρέπει να συγκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις,να παραδώσουν τη σφραγίδα του Συλλόγου σε άλλους νεότερους...
7.Να δημιουργηθούν νέοι Σύλλογοι σε περιοχές που δεν υπάρχουν.
Αυτά και πολλά άλλα πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί ο νόμος.Για να μπει σε μία τάξη στα ψαλτικά πράγματα,είναι ανάγκη η Εκκλησία να εφαρμόσει το νόμο που η ίδια ψήφισε και οι ψάλτες να βρίσκονται σε επιφυλακή.Ορισμένοι Σεβασμιώτατοι και άλλοι κληρικοί αρνούνται την εφαρμογή του.Υπάρχουν τα δικαστήρια,τα Διοικητικά Πρωτοδικεία,Εφετεία,το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άρειος Πάγος,στα οποία μπορούν να βρίσκουνε το δίκιο τους οι αδικούμενοι.
Θα επανέλθουμε.

Γράφει ο Χρ.Χατζηνικολάου,Επιτίμου Προέδρου ΟΜΣΙΕ και Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών

 

Firfiris

Κωστόπουλος Ευθύμιος
1.Θα πρέπει οι ενεργοί Σύλλογοι τις χώρας να δραστηριοποιηθούν περισσότερο.
Γράφει ο Χρ.Χατζηνικολάου,Επιτίμου Προέδρου ΟΜΣΙΕ και Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών

Και βέβαια πρέπει να δραστηριοποιηθούν.

Ορισμένες εγκύκλιοι που μας αφορούν δεν φτάνει να παίρνουν απαντήσεις μόνο σε ένα φόρουμ αλλά η ΟΜΣΙΕ να απαντάει επίσημα.

Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει επίσημη απάντηση στο παρακάτω κείμενο Μητροπολίτου;

ΣΤ) Παρὰ ταῦτα, δὲν ἀρνούμεθα ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ διακονητὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶστε καὶ ἐργαζόμενοι σ’ αὐτήν, πράγμα τὸ ὁποῖο συνεπάγεται καὶ ὑποχρεώσεις ἀπὸ μέρους μας. Στὸ σημεῖο ὅμως αὐτὸ θεωρῶ ἀπαραίτητο νὰ διευκρινήσω ὅτι δὲν ἐργάζεσθε σὲ μία ἑταιρεία κερδοσκοπική, ἀλλὰ κοπιάζετε καὶ προσφέρετε τὸ ταλέντο σας στὴν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὴν συνεισφορὰ καὶ προσφορὰ τοῦ ὁποίου ἡ
Ἐκκλησία σᾶς ἀποζημιώνει. Στὴν Ἐκκλησία ὅλοι δίνουμε, ποτὲ δὲν ζητοῦμε, ἀλλὰ αὐτὴ κατὰ τὴν φιλότιμη κρίση της προσφέρει.

Εἶναι πολὺ λυπηρὸ ὅτι ἔχει ἐπικρατήσει μία ἀντίληψη κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία λειτουργεῖ μέσα μας ὡς δυναστικὸς ἐργοδότης ἀπὸ τὸν ὁποῖο διεκδικοῦμε ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα. Κατόπιν τούτου, ἔχω τὴν
ἐντύπωση ὅτι ἡ δικαστικὴ διεκδίκηση ὑπέρογκων ἀποζημιώσεων, τὰ ὑβριστικὰ γράμματα, ὁ ξεσηκωμὸς τοῦ κόσμου, οἱ ἀσεβεῖς διαμαρτυρίες ἀποτελοῦν ἐπίμεμπτα στοιχεῖα ἱεροψαλτικῆς συμπεριφορᾶς, ἀσύμβατα μὲ
τὸν ἐκκλησιαστικὸ χαρακτήρα τῆς διακονίας μας, ἀποδείξεις παντελοῦς ἀκαταλληλότητος γιὰ τὴν ἀποστολή μας.

Ἐμεῖς αἰσθανόμαστε ὅτι θὰ ἀποτελεῖ ἐκκλησιαστικὸ κατάντημα νὰ νοιώθουμε ὅτι σᾶς ἔχουμε ἀπέναντί μας ὡς διεκδικητές. Ἀντίθετα θέλουμε νὰ σᾶς νοιώθουμε δίπλα μας ὡς στενοὺς συνεργάτες, ἀδελφοὺς καὶ συλλειτουργούς. Ἀνάλογα θὰ ἦταν ἀνεπίτρεπτη πνευματικὴ ἀδικία οἱ ἱεροψάλτες μας νὰ καταντήσουν ἡ μόνη τάξη ποὺ παίρνει ἀπὸ τὴν ᾿Εκκλησία καὶ διεκδικεῖ. ῾Η συνεισφορά τους συμπορεύεται μὲ τὴν διακονία τῆς ψαλτικῆς. Ἡ διακριτικὴ δὲ ἀμοιβή τους προσφέρεται ὄχι ὡς μισθὸς ἀλλὰ ὡς εὐλογία.

Ἡ ἀμοιβή σας δὲν θέλουμε νὰ στηρίζεται στὸν νόμο, στὰ δικαιώματα ἢ τὶς ὑποχρεώσεις μας, ἀλλὰ στὸ φιλότιμό μας καὶ στὴν αἴσθησή σας ὅτι δὲν ἐργάζεσθε στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ τὴν διακονεῖτε, ὅπως κι ἐμεῖς.
Τὸ ἐπιχείρημα ὅτι οἱ ἱερεῖς ἔχουν μισθὸ ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι δὲν εἶναι ἰσχυρό, μιὰ ποὺ ἐσεῖς ἀπασχολεῖσθε στοὺς ναοὺς ἐλάχιστα, αὐτοὶ δὲ διακονοῦν τὴν Ἐκκλησία ὡς ἔχοντες μοναδικὴ καὶ πλήρη ἀπασχόληση.

Στὴν βάση μιᾶς τέτοιας λογικῆς, θὰ μποροῦσε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν συμφωνημένη ἀποζημίωσή σας, σὲ ἔκτακτες περιπτώσεις, ὅπως γέννηση παιδιοῦ, παιδιὰ ποὺ σπουδάζουν, ἔκτακτα ἔξοδα ἀσθενείας κ.λπ., ἡ ἐνορία ἤ, ἂν
αὐτὴ ἀδυνατεῖ, ἡ Μητρόπολη, στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων τους, νὰ σᾶς συμπαρασταθοῦν ἀπὸ τὸ φιλόπτωχο ταμεῖο τους.

Έλεος δηλαδή...
 
Last edited:

prenumele

Παλαιό Μέλος
Ο (ή ποιός) νόμος προστατεύει τον ακροατή;


Ο ακροατής δεν θέλει να ακουση κάποιο φάλτσο σε ένα ιδιοτικό μυστήριο ή ιδιοτική ακολουθεία.

Πληρώνει όμως φακελλάκι του ψάλτη, και ζητάει από τον ιερέα να το δώσει στο ψάλτη και να του πει να μη παρευρεθή στήν ιδιοτική ακολουθεία.

Ο ακροατής φέρνει χορωδία ή αλλους ψάλτες.


Ο μόνιμος ψάλτης επιμένει, έρχεται, και αρχίζει τα φάλτσα.


Υπάρχη νόμος να προστατεύει τον ακροατή;

Εάν όχι, τι μπορεί να κάνει εκτός του να σταματήσει την τελετή επί τόπου και να ψάξει αλλού, αργότερα;
 

PavlosKouris

Pavlos Papadopaidi
Ο (ή ποιός) νόμος προστατεύει τον ακροατή;


Ο ακροατής δεν θέλει να ακουση κάποιο φάλτσο σε ένα ιδιοτικό μυστήριο ή ιδιοτική ακολουθεία.

Πληρώνει όμως φακελλάκι του ψάλτη, και ζητάει από τον ιερέα να το δώσει στο ψάλτη και να του πει να μη παρευρεθή στήν ιδιοτική ακολουθεία.

Ο ακροατής φέρνει χορωδία ή αλλους ψάλτες.


Ο μόνιμος ψάλτης επιμένει, έρχεται, και αρχίζει τα φάλτσα.


Υπάρχη νόμος να προστατεύει τον ακροατή;

Εάν όχι, τι μπορεί να κάνει εκτός του να σταματήσει την τελετή επί τόπου και να ψάξει αλλού, αργότερα;

Έχεις μπερδευτεί λίγο αλλά να στο εξηγήσω
πως έχουν εδώ τα πράγματα.

Η συζήτηση αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο
που διέπει την σχέση ιεροψάλτη-Ι.Ναού
όσον αφορά τα εργασιακά θέματα.
Το θέμα που αναφέρεις είναι κάτι άλλο αλλά
δεν υπάρχει θέμα να δώσω μια πρόχειρη
απάντηση που μπορεί όμως να είναι κ λάθος.

Ο (ή ποιός) νόμος προστατεύει τον ακροατή;
Ο ακροατής δεν θέλει να ακουση κάποιο φάλτσο σε ένα ιδιοτικό μυστήριο ή ιδιοτική ακολουθεία.

1ον Το μυστήριο όταν απευθυνόμαστε στην
Τελετουργική-Λειτουργική
στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη γράφεται με κεφαλαίο
το πρώτο γράμμα. Μυστήριο.Το ιδιωτικό με "ω".
Η ακολουθία γράφεται με "ι" κ όχι "ει".Το ακούσει με
"ει" κ όχι "η". Φάκελο με ένα "λ".
Αυτά περί ορθρογραφίας.
2ον Δεν υπάρχει νόμος. Άλλωστε αυτό που θεωρώ
φάλτσο για εσένα μπορεί να είναι αγγελικός χορός.

Πληρώνει όμως φακελλάκι του ψάλτη, και ζητάει από τον ιερέα να το δώσει στο ψάλτη και να του πει να μη παρευρεθή στήν ιδιοτική ακολουθεία.

Προφανώς κ αυτά που γράφεις ανήκουν στη σφαίρα του
απειροελάχιστου σαν πιθανότητα στην καθημερινότητα
της Ελλαδικής Εκκλησία οπότε κ μας αναφέρεις γεγονός
που μάλλον συνέβει σε εσένα ή σε γνωστό σου.
Για να ενημερώσω του τι συμβαίνει τα τελευταία 4-5χρόνια
υπάρχουν Μυστήρια που παρά το
ότι δαπανούμε χρόνο-χρήμα (βενζίνες-αναβολή άλλων
υποχρεώσεων κ.τ.λ.) δεν παίρνουμε μία ή απειροελάχιστα.
Όσοι είναι ιεροψάλτες καταλαβαίνουν τι λέω.
Αν μου έλεγες κάποιος πάρε τόσα για να μην έλθεις
θα τα λάμβανα κ θα σε ευχαριστούσα ιδιαιτέρως.

Ο μόνιμος ψάλτης επιμένει, έρχεται, και αρχίζει τα φάλτσα.
Υπάρχη νόμος να προστατεύει τον ακροατή;
Εάν όχι, τι μπορεί να κάνει εκτός του να σταματήσει την τελετή επί τόπου και να ψάξει αλλού, αργότερα;

Εντάξει τότε μιλάμε για εμπαθή άνθρωπο
μην έχων σώας τα φρένας...να του λες πάρε τόσα
κ άραξε στα κυβικά σου; Τι να πω μάλλον είναι
η απίστευτη εξαίρεση ή μπορεί να παίζει άλλο σενάριο
που δεν το ξέρουμε.

Ο κουμπάρος (ανάδοχος) ή το ζευγάρι ή οι οικείοι
αναλόγως το Μυστήριο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν
ότι θέλουν (σε λογικά πλαίσια) αρκεί να πέσει
η ανάλογη αμοιβή.
Τώρα να σταματήσει το Μυστήριο κ να συνεχιστεί
αλλού δεν το γνωρίζω αν υφίσταται σαν διαδικασία
(για τους συγκεκριμένους λόγους πάντα)
ας μας διαφωτίσει κάποιος με τις ανάλογες γνώσεις.
Τα σέβη μου σε όλους.
 

PANAG

Παλαιό Μέλος
Έχεις μπερδευτεί λίγο αλλά να στο εξηγήσω
πως έχουν εδώ τα πράγματα.

Η συζήτηση αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο
που διέπει την σχέση ιεροψάλτη-Ι.Ναού
όσον αφορά τα εργασιακά θέματα.
Το θέμα που αναφέρεις είναι κάτι άλλο αλλά
δεν υπάρχει θέμα να δώσω μια πρόχειρη
απάντηση που μπορεί όμως να είναι κ λάθος.1ον Το μυστήριο όταν απευθυνόμαστε στην
Τελετουργική-Λειτουργική
στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη γράφεται με κεφαλαίο
το πρώτο γράμμα. Μυστήριο.Το ιδιωτικό με "ω".
Η ακολουθία γράφεται με "ι" κ όχι "ει".Το ακούσει με
"ει" κ όχι "η". Φάκελο με ένα "λ".
Αυτά περί ορθρογραφίας.
2ον Δεν υπάρχει νόμος. Άλλωστε αυτό που θεωρώ
φάλτσο για εσένα μπορεί να είναι αγγελικός χορός.
Εντάξει τότε μιλάμε για εμπαθή άνθρωπο
μην έχων σώας τα φρένας...να του λες πάρε τόσα
κ άραξε στα κυβικά σου; Τι να πω μάλλον είναι
η απίστευτη εξαίρεση ή μπορεί να παίζει άλλο σενάριο
που δεν το ξέρουμε.


μη έχοντα σώας .....
περί γλώσσης

Χριστός Ανέστη !
Χρόνια πολλά σε ολους
 
Last edited by a moderator:
Top