Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου το Μέγα Σάββατον

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Μέ ἀφορμή τό εἰδικό θέμα πού ἀνοίχθηκε «Τυπική διάταξις Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου για του Ευαγγελισμού το Μ. Σάββατο» θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἀφενός δέν μᾶς ἀφορᾶ τούς ἀκολουθοῦντες τό νέο ἡμερολόγιο καί ἀφετέρου ὅτι τό ἰσχῦον Τυπικό πού ἀκολουθοῦμε προβλέπει μετάθεση τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα γιά τίς «ἐν πόλεσι καὶ κώμαις μόνον ἐκκλησίας, τῶν μοναστηριακῶν Τυπικῶν ἀμεταβλήτων, ἀνεπάφων καὶ ἀμετακινήτων διαμενόντων».

TMEp234.jpg

Ἄν καί τό θέμα μᾶς ἀφορᾶ «φιλολογικῶς» θά λέγαμε, ἀπ᾿ τήν ἄλλη πολλοί θά ἐπισκεφθοῦν τό Ἅγιον Ὄρος ἤ ἄλλες μονές πού θά τηρήσουν τό ἀρχαῖο Τυπικό.
Ἐδῶ πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι «στὸ πατριαρχεῖο ᾿Ιεροσολύμων ἀκολουθεῖται παντοῦ (ἐνορίες καὶ μονὲς) ἡ μετάθεσις ποὺ προβλέπει τὸ Τ.Μ.Ε., ἐνῷ καὶ κατὰ τὴν παλαιὰ τάξι τοῦ Σινὰ ἡ ἑορτὴ ἐπίσης μετατίθεται· τὸ ἴδιο ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλες μονές, ἰδίως ὅταν βρίσκωνται σὲ ἀστικὲς περιοχές», γιά ὅσους καί ὅσες βρεθοῦν στά Ἱεροσόλυμα ἤ τῆν Ἱ. Μ. Σινᾶ.

Ἡ ἐντός εἰσαγωγικῶν προηγούμενη παράθεση εἶναι ἀπό περισπούδαστο διαφωτιστικώτατο ἐπίκαιρο ἄρθρο τοῦ Διονυσίου Ἀνατολικιώτου, δρος φιλοσοφικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν, μουσικολόγου - τυπικολόγου, πτυχ. κοινωνικῆς θεολογίας «Περὶ μεταθέσεως τοῦ Εὐαγγελισμοῦ».

Κάποιοι παλαιότερα μᾶς παρέπεμψαν στό ἐτήσιο τυπικό τοῦ Πατριαρχείου Ρωσίας καί θά μέ/μᾶς ἐνδιέφερε νά δοῦμε τί προβλέπουν γιά φέτος, ὅπως καί ἄλλα ἐτήσια τυπικά ἄλλων σλαβοφώνων (ἤ μή) Ἐκκλησιῶν πού ἀκολουθοῦν τό π. ἡ..
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Κάποιοι παλαιότερα μᾶς παρέπεμψαν στό ἐτήσιο τυπικό τοῦ Πατριαρχείου Ρωσίας καί θά μέ/μᾶς ἐνδιέφερε νά δοῦμε τί προβλέπουν γιά φέτος, .....
Τό βρῆκα. Ἀναμενόμενο, σύμφωνα μέ τό (ἐπεξεργασμένο) ΤΑΣ πού ἀκολουθοῦν. Ἀμετάθετος ἡ ἑορτή. Στό Ἐξαιρέτως τῆς θ. λ. τοῦ Μ. Βασιλείου «Ἐπὶ σοὶ χαίρει» καί σέ παρένθεση γιά τούς ναούς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἡ καταβασία τῆς Θ΄ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἀξιοπρόσεκτο καί ἡ ἀπόλυση αὐτῆς τῆς θ. λ. (μέ τόν ἑσπερινό τῆς Ἀναστάσεως) ἄνευ τοῦ «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν» (γιά τούς εἰδότας).
Μ. Παρασκευή
Μ. Σάββατον
 

dimitris

Παλαιό Μέλος
#3
Ὅταν τύχουν 2 πασχαλιές μαζί, δηλ. Πάσχα καί 25η, μόνο στό παλαιό, λέμε πρώτα τά τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί μετά τά ἀναστάσιμα. Φέτος πού ἔπεσε Κυριακή 25η μέ τό νέο, προηγήθηκαν τά ἀναστάσιμα.
Μά ἡ Κυριακή εἶναι τρόπον τινά λιγότερο ἀναστάσιμη ἀπ τό Πάσχα.
 
#5
Π. Μάξιμε, Χριστός ανέστη. Την ευχή.

Το ρωσσικό Τυπικό δεν προβλέπει το «Ἐπi σoὶ χαίρει…» στην θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου , αλλά τον Ειρμό της θ΄ωδής (Задостойник= αντί του Άξιον εστί ) του προηγηθέντος Όρθρου, «Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ…» (Задостойник – ирмос 9-й песни канона Великой Субботы: «Не рыда́й Мене́, Ма́ти…), όπως κάνει σε όλες τις Θεομητορικές και Δεσποτικού χαρακτήρος εορτές -πχ την Μεγάλη Πέμπτη προβλέπει το «Ξενίας δεσποτικῆς, καὶ ἀθανάτου τραπέζης»(Задостойник – ирмос 9-й песни канона Великого Четвертка: «Стра́нствия Влады́чня…»)- ασχέτως της τελουμένης Λειτουργίας (Βασιλείου ή Χρυσοστόμου).

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση , όπως επισημάνατε , δίνει στους πανηγυρίζοντας ναούς την δυνατότητα να ψάλουν το «Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην…...Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ..»( В храме Благовещения Пресвятой Богородицы задостойник – ирмос 9-й песни канона Благовещения: «Яко одушевле́нному Бо́жию киво́ту...» (по традиции, с припевом: «Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию...»).
 
Top