Ο Επιτάφιος Θρήνος (Κωνσταντινούπολη, 1865)

Ο
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ
ΗΤΟΙ
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ.
ᾟ προσήρτηται καὶ ἡ τοῦ Ἑσπερινοῦ
τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα
Ἀμφότεραι κατὰ τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγ. Ἐκκλησίας.
Ἐκδίδονται δαπάνῃ τῶν ΑΔ. ΔΕΠΑΣΤΑ
Βιβλιοπωλῶν.
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ,
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ
(Ὁδὸς Πεμπτοπαζάρου Ἀριθ. 3).
1865​

Περιέχει και μουσικό κείμενο.
Από τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.
 

Attachments

  • O_EPITAFIOS_THRHNOS_1865.PDF
    8 MB · Views: 686
Ανέβασα στο server και την προγενέστερη έκδοση του 1859 που μνημονεύτηκε εδώ. Αυτή η έκδοση είναι από την Πατριαρχική του Γένους Τυπογραφία και έγινε με δαπάνη του υιού του Θεοδώρου Φωκαέα, Λεωνίδα.

Λήψη (21,3 MB, δεξί κλικ και αποθήκευση)
 
Last edited:
Top