Ο Βυζαντινός Χορός Χανίων στο 2ο Ιεροψαλτικό Συνέδριο Κρήτης

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#1

[FONT=&quot]Βυζαντινός Χορός Χανίων[/FONT]
[FONT=&quot](Διευθύνει ο κ. Ιωάννης Καστρινάκης)[/FONT]​

  1. «Πάντα χορηγεῖ», εσπέριον στιχηρόν της Πεντηκοστής, ήχος α', μέλος Αγιοτριαδίτικο (καταγραφή Ι. Καστρινάκη κατά την προφορική παράδοση των Αγιοτριαδιτών Ιεροσπουδαστών της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης) [download mp3]
  2. «Εξομολογεῖσθε τῶ Κυρίῳ», πολυέλεος (εκλογή στίχων), ήχος πλ. β' νενανώ, μέλος Πέτρου Μπερεκέτου (απόδοση Θρασυβούλου Στανίτσα) [download mp3]
  3. «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς», αργή δοξολογία η «πάντερπνος» (εκλογή στίχων), μέλος Γερμανού Νέων Πατρών (καλλωπισμός Ιωάννου [Καλομενοπούλου] Πρωτοψάλτου Κρήτης, εξήγηση Γεωργίου Χατζηθεοδώρου εκ του χειρογράφου 160 Συμεών Ιερομονάχου Κρητός της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων Χανίων, 1821) [download mp3]
  4. «Ἀγαπήσω σε, Κύριε», ύμνος εις τον ασπασμόν, ήχος β', μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου (απόδοση Θρασυβούλου Στανίτσα) [download mp3]
 
Top