Ο Ακάθιστος Ύμνος μετά ερμηνείας – Αρχ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Δόκιμος ἑρμηνευτής τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ μακαριστός π. Ἐπιφάνιος.
Ἀπό ἐδῶ ἐπισυνάπτω τό ἔργο του (ἐν ἔτει 1968 ἐκπονηθέν) μέ πολύ χρήσιμη εἰσαγωγή, ὅπως θά διαπιστώσετε, πού δέν περιορίζεται μόνον στά τοῦ Ἀκαθίστου, ἀλλά περιγράφει καί διασαφίζει ὅρους γενικῶς τῆς ὑμνολογίας, ὅπως κανών, ᾠδές καί ἄλλες ὀνομασίες τροπαρίων.
Ἡ ἑρμηνεία τῆς ἀκολουθίας ἀπό τήν σελ. 46 τοῦ ἐπισυναπτομένου.

 

Attachments

  • Ο Ακάθιστος Ύμνος μετά ερμηνείας - ΑΡΧ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.doc
    619.5 KB · Views: 301

Δόκιμος ἑρμηνευτής τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ μακαριστός π. Ἐπιφάνιος.
Ἀπό ἐδῶ ἐπισυνάπτω τό ἔργο του (ἐν ἔτει 1968 ἐκπονηθέν) μέ πολύ χρήσιμη εἰσαγωγή, ὅπως θά διαπιστώσετε, πού δέν περιορίζεται μόνον στά τοῦ Ἀκαθίστου, ἀλλά περιγράφει καί διασαφίζει ὅρους γενικῶς τῆς ὑμνολογίας, ὅπως κανών, ᾠδές καί ἄλλες ὀνομασίες τροπαρίων.
Ἡ ἑρμηνεία τῆς ἀκολουθίας ἀπό τήν σελ. 46 τοῦ ἐπισυναπτομένου.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
 
Back
Top