[Ανακοίνωση] Ο Αθ. Καραμάνης στον Αγιο Μηνά Ηρακλείου

#2


Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν, ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα.

Υ.Γ.: Ακούμε, μεταξύ των άλλων, τον αείμνηστο Άρχοντα, στο 4' & 50'', να παρατηρεί αυστηρά τον ισοκράτη, που "πάτησε το φθόγγο ΓΑ", στην κατάληξη "του Τριάδι".
Μια συνηθισμένη αρμονική συνήχηση των ημερών μας, που ψάλλεται, δυστυχώς, "ψωμοτύρι", "προάγγελος, κατά τη γνώμη μου, των δεύτερων φωνών", κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας!:mad:
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#3
Προάγγελος δεν είναι, κατάλοιπο είναι, από την εποχή που πάλευαν να αφαιρέσουν την πολυφωνία από την εκκλησία και προς τούτο εισήγαγαν κάποιες τέτοιες μίνι αρμονίες για να παρουσιάσουν εντυπωσιακότερο το βυζαντινό μέλος. Η πρακτική του Καραμάνη εδώ δείχνει περίτρανα ότι στην παράδοση ανέκαθεν επιβίωνε και το συντηρητικό ισοκράτημα, το οποίο είναι και ενδεικνύμενο και, ευτυχώς, στις μέρες μας επανέρχεται. Όχι ότι ο ίδιος δεν έχει βάλει τέτοιες μίνι αρμονίες στα βιβλία του...
 
Top