Οὐκ ἔστιν Ἅγιος ὡς σὺ ...καὶ στερεώσας [ἡμᾶς/αὐτούς] (γ΄ ᾠδή, εἱρμός)

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#1
Ποία η επικρατέστερη μορφή;

Οὐκ ἔστιν Ἅγιος ὡς σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ ὑψώσας τὸ κέρας, τῶν πιστῶν σου ἀγαθέ, καὶ στερεώσας ἡμᾶς, ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς ὁμολογίας σου
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#2
Μόνο η γραφή "αὐτούς" στα Τριώδια (Κυριακή της Τυρινής) των ετών 1586.1724. 1850, 1856, 1876, 1879. Ο ίδιος ειρμός υπάρχει όμως και σε πολλούς κανόνες αγίων. Δεν ξέρω αν εκεί υπάρχουν διαφορές.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


«αὐτούς»
(χφφ. Λειμῶνος 262 εἱρμολόγιο ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 112v, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 642 παρακλητικὴ ιγ’ αἰ. φ. 198v, Λειμῶνος 10 μηναῖα Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1419 φφ. 153v, 251v, 353v, Λειμῶνος 3 μηναῖα Ἰουλίου-Αὐγούστου ιε’ αἰ. φφ. 210r, 354r, Εἱρμολόγιον Πέτρου λαμπαδαρίου ἔκδ. 1825 σ. 98).

«ἡμᾶς»
(Εἱρμολόγιον Πέτρου Βυζαντίου ἔκδ. 1825 σ. 104, Εἱρμολόγιον (ἐκκλησιαστικό) ἔκδ. 1906 σ. 99).
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#4
Δεν είχα κοιτάξει στα ειρμολόγια (τα εκκλησιαστικά, όχι τα μουσικά). Έριξα μια ματιά τώρα και η γραφή "αὐτούς" υπάρχει στην έκδοση του 1853 και σε μια αχρονολόγητη (εν Βενετία) ενώ το "ἡμᾶς" υπάρχει σε όλα τα υπόλοιπα δηλ. των ετών 1742, 1832, 1837, 1860, 1884.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5
«αὐτοὺς»

(χφ. Σινὰ 776 παρακλητικὴ θ’-ι’ αἰ. φ. 34v, χφφ. εἱρμολόγια Μ. Λαύρας Β-32 τέλη ι αἰ. φ. 192r, ἁγ. Σάβα 83 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 144v, Σινὰ 1258 τοῦ ἔτους 1257 φ. 85r, Vat. gr. 1820 παρακλητικὴ ιβ’ αἰ. φ. 152v, 1849 παρακλητικὴ ιβ’ αἰ. φ. 52v).«ἡμᾶς»

(χφ. Διονυσίου 95 εἱρμολόγιο ιβ’ αἰ. φ. 16v).
 
Top