Οπισθάμβωνος ευχή - Πειραϊκή εκκλησία

Andreask

Νέο μέλος
Την περασμένη Κυριακή και σήμερα Σάββατο αναγκάστηκα να ακούσω τη λειτουργία από το ράδιο της πειραϊκής εκκλησίας. Αντί της κανονικής ευχής είπαν μια άλλη, που δεν ξανάκουσα πουθενά, με μνημονεύσεις αγίων και άλλα παράξενα.

Γνωρίζει κάποιος τι ακριβώς είναι αυτή η ευχή με την οποία αντικατέστησαν την κανονική; Και επίσης αν λέγεται από ιερέα ή ψάλτη;
 
Top