[Ανακοίνωση] Ολοκληρωμένες Ακολουθίες Γραμμένες με το πρόγραμμα "Μουσικά Κείμενα"

papline

Παλαιό Μέλος
#21
1-1-2016
Ἡ κατὰ σάρκα Περιτομὴ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.


σε αρχείο MK (word) http://papline.gr/index.php/yliko/category/29-2015-12-12-22-21-44
 

Attachments

papline

Παλαιό Μέλος
#23
Στο παραπάνω μήνυμα (3-1-2016) αντικαταστάθηκε το αρχείο. Διορθώθηκαν κάποιες αβλεψίες.
 

papline

Παλαιό Μέλος
#32
Έχει γίνει αντικατάσταση του παραπάνω αρχείου (7-2-2016). Υπήρχε ένα λαθάκι στην μαρτυρία των Αίνων της Εορτής
 

papline

Παλαιό Μέλος
#35
21-02-2016
Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου - ῏Ηχος πλ α΄, ἑωθινὸν ε΄

σε αρχείο MK (word) http://papline.gr/index.php/yliko/category/29-2015-12-12-22-21-44

Στο αρχείο δεν έχει γίνει ο τελικός έλεγχος από τον δημιουργό του οπότε μπορεί να υπάρχουν κάποια λαθάκια.
 

Attachments

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#36
Πολλές ευχαριστίες για όλα αυτά που μας έχετε δώσει μέχρι τώρα. Εύχομαι να βρίσκετε το χρόνο και να συνεχιστεί αυτή ή προσφορά σας και τις επόμενες Κυριακές.
 

papline

Παλαιό Μέλος
#37
6-03-2016
Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Κυριακή της Απόκρεω - ῏Ηχος βαρὺς, ἑωθινὸν ζ΄

Επειδή υπάρχει πρόβλημα με τη βιβλιοθήκη του ΜΚ ανεβάζω εδώ και το αρχείο ΜΚ (Word)
 

Attachments

Top