Οι διδάξαντες μουσικήν εις την Ρ.Ε.Σ., 1844-1980, Δ. Ι. Παναγιωτοπούλου-Κούρου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Τό ἐνδιαφέρον πονημάτιον πού ἀνέφερα ἐδῶ, λόγω τοῦ ἱστορικοῦ ἐνδιαφέροντος –καί ὄχι μόνον– καί γιά τούς ἄλλους σημαντικούς διδάξαντες στήν Ριζάρειον τήν περίοδο 1844-1980 (ἐκτός τοῦ Ἰω. Σακελλαρίδου γιά τή σπουδαιότητα διακρίνεται ὁ Κων. Παπαδημητρίου) καί λόγω κάποιων γενικῶν μουσικῶν ἀναφορῶν στά περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τήν περίοδο τοῦ ιθ΄ αἰ. κυρίως, στήν Ἑλλάδα καί γενικότερα, παρεκάλεσα τόν καλό μου συνεργάτη καί μέλος τοῦ Ψ Κων. Χαλτούπη νά τό σαρώσει ὅλο καί ἀναρτᾶται:
Δ. Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΡΟΥ
ΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ Ρ.Ε.Σ.
1844 - 1980​
 

Attachments

Top