Οίκος των Κυπριακών & Κυπρολογικών Εκδόσεων ΜΑΜ

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Στην ιστοσελίδα του «Οίκου των Κυπριακών & Κυπρολογικών Εκδόσεων ΜΑΜ», μπορεί κανείς να βρει και να παραγγείλει μεταξύ άλλων βιβλία των

Στυλιανού Χουρμουζίου
 • Εκκλησιαστική σαλπίγξ
 • Μέθοδος προς εύκολον διδασκαλίαν της Βυζαντινής μουσικής
Θεοδούλου Καλλινίκου
 1. Κυπριακή λαϊκή μούσα
 2. Μεθοδικός οδηγός
 3. Νεκρώσιμος ακολουθία
 4. Νέο αναστασιματάριον
και
Νίκου Παπασάββα
 • Ακάθιστος ύμνος και παρακλητικοί κανόνες
 • Αναστασιματάριον
 • Δοξαστάριον Δεκλεμβριος
 • Θεία λειτουργία
 • Καταβασίαι Θ' ωδή τιμιωτέρα
 • Μεθοδική διδασκαλία της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής
 • Μέθοδος βυζαντινής μουσικής
 • Προσομοία
 • Σύντομη θεωρία της βυζαντινής μουσικής
 • Ύμνοι της ακολουθίας των μυστηρίων του γαμου και της βαπτίσεως
 • Ύμνοι τριωδίου Α'

Να αημειώσω ότι οι τιμές δεν ισχύουν. Θα πρέπει να επικοινωνήσει κανείς μαζί τους για μάθει τις πραγματικές. Τα ταχυδρομικά πάντως είναι ιδιαίτερα φθηνά (περίπου 2€ το βιβλίο). Εγώ παρήγγειλα το Αναστασιματάριο του Θεοδούλου Καλλινίκου.
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Στην ιστοσελίδα του «Οίκου των Κυπριακών & Κυπρολογικών Εκδόσεων ΜΑΜ», μπορεί κανείς να βρει και να παραγγείλει μεταξύ άλλων βιβλία των

Θεοδούλου Καλλινίκου
 1. Κυπριακή λαϊκή μούσα
 2. Μεθοδικός οδηγός
 3. Νεκρώσιμος ακολουθία
 4. Νέο αναστασιματάριον....
Βλέπω ότι τώρα έχει και το δοξαστάριό του.
 
Top