Νικολαΐδης Β. & Εμμανουηλίδης Β. - Κανόνας και Γ' Στάση Χαιρετισμών Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἀποσπάσματα ὑπάρχουν στήν σελίδα τοῦ Σ.Μ.ΚΩΝ.. Ἀπό ἐκεῖ μαθαίνουμε τήν ἡμερομηνία. Στούς οἴκους ἀκοῦμε τόν μακαριστό Οἰκ. Πατριάρχη κυρό Δημήτριο τόν Α΄. Τό Τὴν ὡραιότητα ὑπό τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου κατά τήν τάξιν.


 
Αν θυμάμαι καλά σε κάποια συνέντευξη του ο Στ. Παπαμανωλάκης περιγράφοντας την τάξη των πατριαρχικών χορών στους Χαιρετισμούς για το "Την ωραιότητα" αναφέρει ότι ψάλλεται εναλλάξ κάθε εβδομάδα από τον πρωτοψάλτη και το λαμπαδάριο, με το δεύτερο να αρχίζει τη σειρά στους Α' Χαιρετισμούς.

Θυμάμαι πως μου είχε κάνει εντύπωση, καθώς πράγματι η παλαιά τάξις καταγράφει το μέλος αυτό στα του λαμπαδαρίου. Άραγε είναι κάτι που "εισήγαγε" ο Πρίγγος (για να το ψάλλει και ο ίδιος) ή το βρήκε από το Ναυπλιώτη; Ο Βουδούρης στο Τριώδιό του, ενώ σε πολλά σημεία δηλώνει ποιος λέει τι, στο "Την ωραιότητα" δε γράφει (και στους Α' Χαιρετισμούς και στον Ακάθιστο Ύμνο).
 

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
Αν θυμάμαι καλά σε κάποια συνέντευξη του ο Στ. Παπαμανωλάκης περιγράφοντας την τάξη των πατριαρχικών χορών στους Χαιρετισμούς για το "Την ωραιότητα" αναφέρει ότι ψάλλεται εναλλάξ κάθε εβδομάδα από τον πρωτοψάλτη και το λαμπαδάριο, με το δεύτερο να αρχίζει τη σειρά στους Α' Χαιρετισμούς.

Θυμάμαι πως μου είχε κάνει εντύπωση, καθώς πράγματι η παλαιά τάξις καταγράφει το μέλος αυτό στα του λαμπαδαρίου. Άραγε είναι κάτι που "εισήγαγε" ο Πρίγγος (για να το ψάλλει και ο ίδιος) ή το βρήκε από το Ναυπλιώτη; Ο Βουδούρης στο Τριώδιό του, ενώ σε πολλά σημεία δηλώνει ποιος λέει τι, στο "Την ωραιότητα" δε γράφει (και στους Α' Χαιρετισμούς και στον Ακάθιστο Ύμνο).

Ο Πρίγγος το άκουσε-παρέλαβε σίγουρα (δια ζώσης) από τον Ναυπλιώτη, τον οποίο μιμείται έντονα στην εκτέλεση. Επειδή η εν λόγω ηχογράφηση προέρχεται από ακολουθία Ακαθίστου, καλό θα ήταν να ελεγχθεί η συνέντευξη του Παπαμανωλάκη ως προς την τηρούμενη σειρά.
 
Top