Νηστεία και ψαλτική

Status
Not open for further replies.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
ΕΝ Τῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ
Στιχηρὸν Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου
Ἦχος πλ. δ'
Τὴν ψυχωφελῆ, πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν, καὶ τὴν ἁγίαν ἑβδομάδα τοῦ Πάθους σου, αἰτοῦμεν κατιδεῖν Φιλάνθρωπε, τοῦ δοξάσαι ἐν αὐτῇ τὰ μεγαλεῖά σου, καὶ τήν ἄφατον δι΄ ημᾶς οἰκονομίαν σου, ὁμοφρόνως μελῳδοῦντες, Κύριε δόξα σοι.
http://www.apostoliki-diakonia.gr/g...MegaliSarakosti.asp&main=kat007&file=2.11.htm
http://www.saintlucas.gr/_arthra_meletes/endiaferonta4.html
Τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου καί ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων, εἶναι Δεσποτικές ἑορτές. ᾿Εξ αἰτίας τοῦ νέου ὑπολογισμοῦ τῆς Τεσσαρακοστῆς, πού λήγει πρίν τή Μ. ῾Εβδομάδα, ἡ Λειτουργία τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, διασώζει στοιχεῖα βαπτισματικῆς Λειτουργίας, γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς σαραντάμερης προετοιμασίας τῶν Κατηχουμένων. Αὐτό φαίνεται ἀπό τήν ψαλμωδία τοῦ βαπτισματικοῦ ὕμνου "῞Οσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε...", σέ ἀντικατάσταση τοῦ Τρισαγίου ὕμνου, κατά τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου καί ἀπό τό β΄ ἀπολυτίκιο τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων "Συνταφέντες σοι διά τοῦ Βαπτίσματος, Χριστέ ὁ Θεός, τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἠξιώθημεν τῇ ᾿Αναστάσει σου...", πού φανερώνει τήν ἤδη τελεσθεῖσα Βάπτιση τῶν Κατηχουμένων στή λήξη τῆς Τεσσαρακοστῆς.
Η Μ. Τεσσαρακοστή πληροῦται τήν Παρασκευή τῆς ἕκτης ἑβδομάδας. ᾿Ακολουθοῦν δύο πανηγυρικές ἡμέρες, δύο Δεσποτικές ἑορτές (κατά τίς ὁποῖες δέν τελοῦνται μνημόσυνα, ὅπως ὅλες τίς Δεσποτικές ἑορτές),
Κατ᾿ αὐτές, γιά τή λήξη τῆς Νηστείας καί τό θρίαμβο τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ θανάτου "πιστουμένου τήν κοινήν ἀνάστασιν, πρό τοῦ Πάθους Του", τό μέν Σάββατο καταλύουμε "ἔλαιον καί οἶνον", τήν δέ Κυριακή τῶν Βαΐων "ἰχθύας". ῾Ο Θεόδωρος Στουδίτης ὥριζε γιά τούς μοναχούς τῆς Μονῆς Στουδίου κατάλυση ἰχθύων καί τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου (Migne, 99, 1700).
 
«Ἐπιτελείσθω δὲ ἡ νηστεία αὕτη πρὸ τῆς νηστείας τοῦ Πάσχα, ἀρχομένη μὲν ἀπὸ Δευτέρας, πληρουμένη δὲ εἰς Παρασκευὴν. Μεθ᾿ ἅς ἀπονηστεύσαντες ἂρξασθε τῆς ἁγίας τοῦ Πάσχα ἑβδομάδος, νηστεύοντες αὐτὴν πάντες μετὰ φόβου καὶ τρόμου».
Διαταγαὶ Ἀποστόλων Ε΄, 13. ΒΕΠΕΣ 2, 85.
 

χερουβιμ

Active member
http://www.apostoliki-diakonia.gr/g...MegaliSarakosti.asp&main=kat007&file=2.11.htm
http://www.saintlucas.gr/_arthra_meletes/endiaferonta4.html
Τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου καί ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων, εἶναι Δεσποτικές ἑορτές. ᾿Εξ αἰτίας τοῦ νέου ὑπολογισμοῦ τῆς Τεσσαρακοστῆς, πού λήγει πρίν τή Μ. ῾Εβδομάδα, ἡ Λειτουργία τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, διασώζει στοιχεῖα βαπτισματικῆς Λειτουργίας, γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς σαραντάμερης προετοιμασίας τῶν Κατηχουμένων. Αὐτό φαίνεται ἀπό τήν ψαλμωδία τοῦ βαπτισματικοῦ ὕμνου "῞Οσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε...", σέ ἀντικατάσταση τοῦ Τρισαγίου ὕμνου, κατά τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου καί ἀπό τό β΄ ἀπολυτίκιο τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων "Συνταφέντες σοι διά τοῦ Βαπτίσματος, Χριστέ ὁ Θεός, τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἠξιώθημεν τῇ ᾿Αναστάσει σου...", πού φανερώνει τήν ἤδη τελεσθεῖσα Βάπτιση τῶν Κατηχουμένων στή λήξη τῆς Τεσσαρακοστῆς.
Η Μ. Τεσσαρακοστή πληροῦται τήν Παρασκευή τῆς ἕκτης ἑβδομάδας. ᾿Ακολουθοῦν δύο πανηγυρικές ἡμέρες, δύο Δεσποτικές ἑορτές (κατά τίς ὁποῖες δέν τελοῦνται μνημόσυνα, ὅπως ὅλες τίς Δεσποτικές ἑορτές),
Κατ᾿ αὐτές, γιά τή λήξη τῆς Νηστείας καί τό θρίαμβο τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ θανάτου "πιστουμένου τήν κοινήν ἀνάστασιν, πρό τοῦ Πάθους Του", τό μέν Σάββατο καταλύουμε "ἔλαιον καί οἶνον", τήν δέ Κυριακή τῶν Βαΐων "ἰχθύας". ῾Ο Θεόδωρος Στουδίτης ὥριζε γιά τούς μοναχούς τῆς Μονῆς Στουδίου κατάλυση ἰχθύων καί τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου (Migne, 99, 1700).
συμπληρωνω στο οτι η ακολουθια του σαββατου του λαζαρου ειναι και αναστασιμη και με αναστασιμα ευλογηταρια.
 

Υάκινθος B

Well-known member
Ας μην γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως και επικαλούμαστε κανόνες, νόμους και συνταγές ! καλά και ωφέλημα είναι όλα αυτά για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας αλλά το μέτρο είναι ο άνθρωπος. Στην σύγχρονη μεταευσεβιστική εποχή που ζούμε της παρεκκλησιαστικής ορθοδοξίας έχουμε λησμονήσει ότι οι κανόνες και οι νόμοι έγιναν για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τους νόμους. Κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιον άνθρωπο δεν κάνει για τον άλλον . Κάποιος σωματικά, αντέχει νηστεία αυστηρή κάποιος άλλος με την ίδια νηστεία καταρρέει. Το ίδιο σακάκι δεν κάνει σε όλους τους ανθρώπους και όπως τονίζει και ο ιερός Χρυσόστομος ¨Τι να την κάνω την αποχή από τις τροφές όταν παραμένουν οι πονηρές της ψυχής επιθυμίες ; ¨ Ο καθένας θα ανακαλύψει την νηστεία που του ταιριάζει . Δικό μας χρέος είναι να είμαστε διαβασμένοι για να αποδώσουμε τους ύμνους σωστά ,διότι ο ψάλτης μόνο τότε μπορεί να πάρει μαζί του τους πιστούς ,όταν ελευθερωθεί από το άγχος της ερμηνείας και αν θέλετε την άποψη μου, από τους ψάλτες ο θεός πρώτα θα ζητήσει λόγο για το αν προσέγγισαν την μουσική - ψαλτική με σεβασμό και ύστερα για όλα τα υπόλοιπα.
 

χερουβιμ

Active member
Ας μην γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως και επικαλούμαστε κανόνες, νόμους και συνταγές ! καλά και ωφέλημα είναι όλα αυτά για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας αλλά το μέτρο είναι ο άνθρωπος. Στην σύγχρονη μεταευσεβιστική εποχή που ζούμε της παρεκκλησιαστικής ορθοδοξίας έχουμε λησμονήσει ότι οι κανόνες και οι νόμοι έγιναν για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τους νόμους. Κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιον άνθρωπο δεν κάνει για τον άλλον . Κάποιος σωματικά, αντέχει νηστεία αυστηρή κάποιος άλλος με την ίδια νηστεία καταρρέει. Το ίδιο σακάκι δεν κάνει σε όλους τους ανθρώπους και όπως τονίζει και ο ιερός Χρυσόστομος ¨Τι να την κάνω την αποχή από τις τροφές όταν παραμένουν οι πονηρές της ψυχής επιθυμίες ; ¨ Ο καθένας θα ανακαλύψει την νηστεία που του ταιριάζει . Δικό μας χρέος είναι να είμαστε διαβασμένοι για να αποδώσουμε τους ύμνους σωστά ,διότι ο ψάλτης μόνο τότε μπορεί να πάρει μαζί του τους πιστούς ,όταν ελευθερωθεί από το άγχος της ερμηνείας και αν θέλετε την άποψη μου, από τους ψάλτες ο θεός πρώτα θα ζητήσει λόγο για το αν προσέγγισαν την μουσική - ψαλτική με σεβασμό και ύστερα για όλα τα υπόλοιπα.
σωστα ειπες ομως να πουμε κα το αλλο οτι δηλαδη η νηστεια στα πρωτοχριστιανικα χρονια δεν εθεωρειτο προυποθεσις δια την θειαν κοινωνια.προυποθεσις ητο η αγαπη,η πιστη,η συγχωρησις και η συμφιλιωσις.η θεια λειτουργια λοιπον ετελειτο το βραδυ κατα τα κοινα δειπνα τις αγαπες κοινως αφου προηγουμενος ολοι ειχαν μετασχει στην κοινη τραπεζα.αργοτερα αρχισε σιγα σιγα να χωριζεται απο τα δειπνα και γινοταν πρωι.τοτε αρχισε να παρουσιαζεται το ΕΘΙΜΟ της αποχης απο την τροφη.ταδε εφη φουντουλης.
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
Τα 'παμε αυτά. Η οικονομία της εκκλησίας είναι δεδομένη και αντικείμενο καθηδήγησης πνευματικού.
Από κει και πέρα δεν είναι και κακό, ούτε οι εντολές να διερευνώνται, ούτε να τηρούνται, ούτε να διατηρούνται ως παραδόσεις, ούτε και να αναλύεται ο πρακτικός τρόπος εφαρμογής τους ώστε να διευκολυνθεί και η τήρησή τους από όποιον ενδιαφέρεται και η διατήρηση τους ως παράδοση του λαού μας.

Το ζήτημα του φαγητού είναι και παράδοση. Είναι στοιχείο εθνικής ταυτότητας όλα τα φαγητά μας και ο τρόπος που εμπλέκονται με την ιστορία και την πίστη μας. Για παράδειγμα η ιχθυοφαγία των Βαϊων, έχει και τοπικό αλλά και ιστορικό ενδιαφέρον. Είμαστε θαλασσινός λαός και η εκκλησία το αξιοποιεί για να ομορφύνει τις εορτές μας. Στο Μεσολόγγι των Βαϊων είναι και εθνική εορτή. Εμείς οι ψάλτες εκτός από τη μουσική πρέπει να διατηρούμε και τις υπόλοιπες παραδόσεις του λαού μας.

Το τι θα πρωτοεξετάσει ο Θεός σε μας τους ψάλτες δεν το ξέρουμε. Οι πατέρες όμως όρισαν και εντολή της νηστείας, ειδικά για τους ψάλτες. Ίσως όχι μόνο για δικό μας όφελος ή για την τιμή της εκκλησίας αλλά και για τον παραδειγματισμό των υπολοίπων λαϊκών. Φυσικά αυτό επεκτείνεται και σε όλες τις άλλες εντολές, τυπικές και ουσιαστικές. Μπορώ να σου βρω γέροντες που θα πουν ακριβώς το αντίθετο: προτιμώ έναν ψάλτη που θα είναι άνθρωπος του Θεού κι ας μην ψάλλει και τόσο καλά.

Πότε μπήκαμε και πότε βγήκαμε στη "μεταευσεβιστική θεολογία" και την "παραεκκλησιαστική θεολογία" ; Τι σημαίνουν οι όροι αυτοί;
 

χερουβιμ

Active member
Τα 'παμε αυτά. Η οικονομία της εκκλησίας είναι δεδομένη και αντικείμενο καθηδήγησης πνευματικού.
Από κει και πέρα δεν είναι και κακό, ούτε οι εντολές να διερευνώνται, ούτε να τηρούνται, ούτε να διατηρούνται ως παραδόσεις, ούτε και να αναλύεται ο πρακτικός τρόπος εφαρμογής τους ώστε να διευκολυνθεί και η τήρησή τους από όποιον ενδιαφέρεται και η διατήρηση τους ως παράδοση του λαού μας.

Το ζήτημα του φαγητού είναι και παράδοση. Είναι στοιχείο εθνικής ταυτότητας όλα τα φαγητά μας και ο τρόπος που εμπλέκονται με την ιστορία και την πίστη μας. Για παράδειγμα η ιχθυοφαγία των Βαϊων, έχει και τοπικό αλλά και ιστορικό ενδιαφέρον. Είμαστε θαλασσινός λαός και η εκκλησία το αξιοποιεί για να ομορφύνει τις εορτές μας. Στο Μεσολόγγι των Βαϊων είναι και εθνική εορτή. Εμείς οι ψάλτες εκτός από τη μουσική πρέπει να διατηρούμε και τις υπόλοιπες παραδόσεις του λαού μας.

Το τι θα πρωτοεξετάσει ο Θεός σε μας τους ψάλτες δεν το ξέρουμε. Οι πατέρες όμως όρισαν και εντολή της νηστείας, ειδικά για τους ψάλτες. Ίσως όχι μόνο για δικό μας όφελος ή για την τιμή της εκκλησίας αλλά και για τον παραδειγματισμό των υπολοίπων λαϊκών. Φυσικά αυτό επεκτείνεται και σε όλες τις άλλες εντολές, τυπικές και ουσιαστικές. Μπορώ να σου βρω γέροντες που θα πουν ακριβώς το αντίθετο: προτιμώ έναν ψάλτη που θα είναι άνθρωπος του Θεού κι ας μην ψάλλει και τόσο καλά.

Πότε μπήκαμε και πότε βγήκαμε στη "μεταευσεβιστική θεολογία" και την "παραεκκλησιαστική θεολογία" ; Τι σημαίνουν οι όροι αυτοί;
επειδη αυτην την περιοδο μιλαμε για πληθωρα ακολουθιων και οι ψαλτες για να ανταπεξελθουν ως πρεπει στα καθηκοντα τους θα πρεπει να εχουν την αναλογη φωνητικη δυναμη και σωματικη και πνευματικη οντως θα πρεπει να υπαρχει μια επιεικια στο κατα ποσο τηρουν την νηστεια η οχι.αυτο ειναι μια αληθεια.απο κει και περα ο θεος κρινει αναλογα τον καθενα στην καθημερινοτητα του
 

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
Των Βαίων είναι νηστεία, μόνο λάδι. Ο Άγιος Νικόδημος λέει ότι όποιος τρώει ψάρι των Βαίων ατιμάζει όλη την Σαρακοστή.

Τον γάϊδαρο τον φάγαμε, για μια εβδομάδα δεν μπορούμε να κρατηθούμε από το ψάρι ;

Υπάρχουν καλαμαράκια, γαρίδες, χταπόδια.

Καλή Ανάσταση
Βάγια Βάγια των Βαγιών τρώμε ψάρι και κολιό και την άλλη Κυριακή τρώμε το παχυ αρνί!!!!
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
Επιείκεια από ποιον; Δεν μας ελέγχει κανείς αν τελικά νηστέψαμε.. ο λόγος όμως που πρέπει οι κανόνες να διατηρούνται είναι για να κάνουμε κάθε φορά την προσπάθεια για ένα ελάχιστο βήμα προόδου σε σχέση με την προηγούμενη. Δηλαδή να μην κλειδώνουμε στο "δεν γίνεται" και να μην προσπαθούμε καθόλου.

Αν κουραζόμαστε εμείς, τι να πουν και οι παπάδες που εκτός από τις ίδιες, αν όχι περισσότερες ακολουθίες έχουν και πολλά άλλα να φροντίσουν παράλληλα. Ή τι να πουν οι λαϊκοί, οι εργάτες, οι νοικοκυρές.. που φυσικά θα έρθουν και στην εκκλησία..
 

Υάκινθος B

Well-known member
Το τι θα πρωτοεξετάσει ο Θεός σε μας τους ψάλτες δεν το ξέρουμε. Οι πατέρες όμως όρισαν και εντολή της νηστείας, ειδικά για τους ψάλτες. Ίσως όχι μόνο για δικό μας όφελος ή για την τιμή της εκκλησίας αλλά και για τον παραδειγματισμό των υπολοίπων λαϊκών. Φυσικά αυτό επεκτείνεται και σε όλες τις άλλες εντολές, τυπικές και ουσιαστικές. Μπορώ να σου βρω γέροντες που θα πουν ακριβώς το αντίθετο: προτιμώ έναν ψάλτη που θα είναι άνθρωπος του Θεού κι ας μην ψάλλει και τόσο καλά.
Σίγουρα αγαπητέ giorgsgoudi δεν γνωρίζουμε τον τρόπο που θα κρίνει ο Θεός τα κρύφια των ψυχών - Μη γένοιτο- ,όμως οι γραφές μας βοηθούν να καταλάβουμε περίπου. Αν προσέξεις το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Απόκρεων παίρνεις μια ιδέα ή αν προσέξεις την παραβολή των ταλάντων.
Οι ψάλτες είναι κι αυτοί άνθρωποι με αδυναμίες που αγωνίζονται όπως όλοι οι Πιστοί δεν νομίζω ότι αποτελούν πρότυπο για κάποιους και νομίζω πως είναι λάθος (αμαρτία) να θεωρεί ο ψάλτης τον εαυτό του ως παράδειγμα.
Όσο για τους πατέρες που προτιμούν τον ευσεβή ψάλτη από τον καλό ψάλτη νομίζω πως είναι κυρίως αυτοί που έχουν κάποιο κόμπλεξ κατωτερότητας (σχετικά με την ψαλτική) . Ποτέ ,όσα χρόνια είμαι στο αναλόγιο, δεν το άκουσα αυτό από ιερείς που γνωρίζουν μουσική ή που αγαπούν τη μουσική. Το γεγονός δε ότι αυτό το είπε κάποιος γέροντας δεν σημαίνει ότι οι γεροντάδες έχουν αποβάλλει εξ ολοκλήρου τα κόμπλεξ τους. Αυτό άλλωστε το έχω τονίσει και πάλι , ότι οι ημιμαθείς, ατάλαντοι και οκνηροί "ψάλτες" κατά κανόνα ντύνονται τον καλό Χριστιανό ,τον ευσεβή και ενάρετο προκειμένου να φάνε το αναλόγιο από κάποιον άλλο ψάλτη ¨χλιαρό" που έφαγε τα νιάτα του στη μελέτη της μουσικής και κατά παράδοξο τρόπο αν και 'Χλιαρός" καταφέρνει να κατανύσσει τους πιστούς.
Και τέλος , δεν έχετε προσέξει ότι τον όγκο των ακολουθιών τον βγάζει ο ψάλτης ; όταν ο ψάλτης και πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες(κακή μικροφωνική, aircontision κ.τ.λ) προσπαθεί να αποδώσει τους ύμνους οι άλλοι κάθονται.
 
Status
Not open for further replies.
Top