Νεκρώσιμο τρισάγιο στον όρθρο του Σαββάτου

#1
Εάν τελεστεί νεκρώσιμο τρισάγιο στον Όρθρο του Σαββάτου που θα παρεμβληθεί αυτό;
Προ των απολυτικίων οπότε μετά από το τρισάγιο λέγονται τα απολυτίκια και έρχεται η λειτουργία ή μετά τα απολυτίκια οπότε μετά την ευχή "Ο Θεός των πνευμάτων..." άρχεται η λειτουργία;
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#2
Ενδιαφέρουσα ερώτηση αλλά ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να τελεστεί το τρισάγιο στο τέλος του όρθρου. :confused: Η αρτοκλασία χρειάζεται κάποιο χρόνο να κοπεί και να μοιραστεί, με τα κόλλυβα όμως τα πράγματα είναι ευκολότερα...

Εν τούτοις, νομίζω ότι σε μια μέρα που ο όρθρος του Σαββάτου ψάλλεται χωρίς μεγάλη δοξολογία μπορούμε να "αντικαταστήσουμε" το θεοτοκίο των απολυτικἰων με το "Η μόνη αγνή", αίτησις κλπ. "ως έθος".
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


«Πρὸ τῆς λειτουργίας ψάλλομεν μνημόσυνον» (τυπικὸν Διονυσίου τοῦ ἔτους 1638 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 525).
Κανονικὰ τὸ μνημόσυνο εἶναι εἶδος ἀποδείπνου, νεκρώσιμη παννυχὶς (ἀγρυπνία ὑπὲρ τῶν ὑπνούντων ἀδελφῶν).
 
Top