"Νέο Μαρτυρολόγιο" του οσίου Νικοδήμου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Το "Νέο Μαρτυρολόγιο" του οσίου Νικοδήμου που θα το βρω;

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/a/4/metadata-02-0000173.tkl
Πρόκειται περί τῆς δευτέρας ἐκδόσεως (πρώτη 1794) στήν ὁποία προσετέθησαν καί μερικά νεώτερα μαρτύρια (ἀπό τοῦ 1794-1838).
Ἡ τρίτη ἔκδοσις ἀπό ΑΣΤΗΡ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ μέ διορθώσεις ἀπό Καθηγητή Π. Β. Πάσχον.


 
Top