Νέον Αναστασιματάριον, παρά Στυλιανού Ρηγοπούλου, εν Κωνσταντινουπόλει 1933.

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Στην ιστοσελίδα του "Συλλόγου Ιεροψαλτών Χαλκιδικής" έχει αναρτηθεί (για πρώτη φορά σε pdf, απ' ότι ξέρω) το

ΝΕΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ Στ.Ρηγόπουλου.ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 1933

πατρός του γνωστού εκδότου βιβλίων βυζαντινής μουσικής της Θεσσαλονίκης Β. Ρηγοπούλου.

Ο Γ. Χατζηθεοδώρου στη μελέτη του «Το Αναστασιματάρον Πέτρου Λαμπαδαρίου και οι Επανεκδόσεις του ...» γράφει:

...τὸ 1933 καὶ μὲ βάση τὴν ἔκδοση τοῦ Ἰωάννου τοῦ 1905 ὁ Στυλιανὸς Ρηγόπουλος ἐκδίδει στὴν Κωνσταντινούπολη πλῆρες τὸ Ἀναστασιματάριο τοῦ Πέτρου, «Ἀργὸν Στιχηραρικόν – Σύντομον εἰρμολογικόν»… [ὅμως] «μετ’ ἐπιμελοῦς τροποποιήσεως καὶ ἁρμονικῆς προσαρμογῆς τοῦ ρυθμοῦ πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ κειμένου» (Βλ. στὴν προμετωπίδα τοῦ βιβλίου)
 
Last edited:
Αναρτήθηκε και το β΄μέρος του Αναστασιματαρίου (Σύντομο).
 
Back
Top