Νέον Αναστασιματάριον κατά το του Πέτρου του Πελοποννησίου… Υπό των διδασκάλων της Πατριαρχικής Σχολής… Αθήναι 1889 (ανατ. 1960)

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Μετακίνηση μηνυμάτων από εδώ, όπου στα επόμενα από εκεί μηνύματα μπορείτε να λάβετε και άλλες πληροφορίες περί αυτού του Αναστασιματαρίου.

Από τα πιο πάνω Αναστασιματάρια δεν μπόρεσα να εντοπίσω ένα που έχω στην βιβλιοθήκη μου. Φαίνεται να μοιάζει με αυτό της Πατριαρχικής Σχολής του 1869, αλλά το εξώφυλλο άλλα γράφει. Επισυνάπτω την πρώτη σελίδα, από την έκδοση του Πολυχρονάκη για να μας πεί κάποιος ποιό από τα ανωτέρω είναι.

Ευχαριστώ

Ο τίτλος του πρωτοτύπου: Νέον Αναστασιματάριον κατά το του Πέτρου του Πελοποννησίου. Εντολή της Μ. Εκκλησίας εκπονηθέν κατά το πρωτότυπον. Υπό των διδασκάλων της Πατριαρχικής Σχολής και εγκριθέν υπό της Μ. Εκκλησίας. Εκδίδοται νυν συμπεπληρωμένον και ερρυθμισμένον υπό Κωνσταντίνου Σακελλαρίδου Θετταλομάγνητος, Αθήναι: Σ. Κουσουλίνος 1889 (σελ. η΄ + 508).

Αφού βρήκα λίγο χρόνο χθες και σήμερα (λόγω ιόσεως :mad:) κατάφερα και τελείωσα το μισο-σκαναρισμένο Αναστασιματάριο που αναφέρω σε προηγούμενο μήνυμα.

http://analogion.com/nkontis/Αναστασιματάριον%20Πέτρου%20(Διδασκάλων%20Πατριαρχικής%20Σχολής).pdf

Ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί. Αξίζει να αναρτηθεί, στην πρωτότυπη (1889) ή ανατυπωμένη (1960) εκδοχή του.
 
Last edited by a moderator:
Back
Top