Μ. Τρίτη «Ὁ τῆς ψυχῆς ῥαθυμίᾳ νυστάξας...»

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Στιχηρὸ αἴνων:

«Ὁ τῆς ψυχῆς ῥαθυμίᾳ νυστάξας...»

(χφ. Σινὰ ΜΓ 5 προστουδιτικὸ τροπολόγιο ναοῦ Ἀναστάσεως β’ ἥμισυ θ’ αἰ., χφφ. τριῴδια Σινὰ 760 ια’ αἰ. φ. 16r, Reginensis gr. Pio II 30 ια’ αἰ. φ. 182r, Vat. gr. 2118 ια’ αἰ. φ. 105r).
 
"Ὁ τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ νυστάξας...". Ή "Ο τη ραθυμία της ψυχής νυστάξας ...".Τουτέστιν` "εγώ, που νύσταξα εξαιτίας της ραθυμίας της ψυχής..." Λεπτομέρεια. Συγχώρησον! Και καλή δύναμη, αν και μας έκοψαν το φόρα!
 
Top