Μ. Θεοδωράκη: Ὑμνολογικὲς διερευνήσεις

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Ἡ ἴδια μελέτη βελτιωμένη καὶ ἐπαυξημένη.

Προσπαθῶ νὰ γράψω περιεχόμενα (ὄχι αὐτόματα), ἀλλὰ συναντῶ μεγάλα κενὰ κειμένου κοντὰ σὲ ὑποσημειώσεις.

Πῶς ἐξαλείφονται;

Εὐχαριστῶ πολύ!
 

Attachments

Top