Μ. Θεοδωράκη: Ὑμνολογικὲς διερευνήσεις

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Συλλογὴ ὑμνολογικῶν ζητημάτων.
 

Attachments

 • ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ.doc
  202.5 KB · Views: 160

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ὑμνολογικὰ θέματα.
 

Attachments

 • ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ.doc
  391 KB · Views: 75

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος

Ἡ ἴδια μελέτη βελτιωμένη καὶ ἐπαυξημένη καὶ σχετικὴ ὁμιλία γιὰ τὰ κυριώτερα σημεῖα της.
 

Attachments

 • ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ.doc
  687 KB · Views: 57
 • 018_ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ_16-3-2016.mp3
  15.8 MB · Views: 45

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἡ ἴδια μελέτη βελτιωμένη καὶ ἐπαυξημένη.

Προσπαθῶ νὰ γράψω περιεχόμενα (ὄχι αὐτόματα), ἀλλὰ συναντῶ μεγάλα κενὰ κειμένου κοντὰ σὲ ὑποσημειώσεις.

Πῶς ἐξαλείφονται;

Εὐχαριστῶ πολύ!
 

Attachments

 • ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ.doc
  838.5 KB · Views: 25
Top