Μωσής τω καιρώ, Γερμανού Νέων Πατρών, Ήχος Πλ.β΄ - Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης

Top