Μυστικώς ει Θεοτόκε παράδεισος (Θ' ωδή καταβασιών Υψώσεως Τιμίου Σταυρού)

Top