Μυστήρια του Βαπτίσματος & του Γάμου στα Γαλλικά

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Ευχαριστώ πάτερ! Με το Internet Explorer μου το άνοιξε μια χαρά.
Μέ ὅλα ἀνοίγει. Προσέξατε ὅμως τήν κωδικοποίηση χαρακτήρων γιά νά φαίνονται σωστά τά γαλλικά, γιατί σέ μένα καί μέ τό Internet Explorer χρειάζεται ἀλλαγή στήν κωδικοποίηση χαρακτήρων, ὅπως καί στό Chrome. Ἴσως εἶναι θέμα τοῦ ὑπολογιστή μου.

 
Top