[Ψάχνω] Μουσουργήματα Αρσενίου Μουλίνου (26 τόμοι)

tb---

τσοπάνης
Αρσένιος Μουλίνος, ιερομόναχος, εκ Κεφαλληνίας, περίκλυτος μουσικοδιδάσκαλος• απεβίωσε τω 1895. Την μουσικήν εσπούδασεν εν Αγίω Όρει και παρά τοις τρισί διδασκάλοις. Διετέλεσεν ιεροψάλτης εν Κων/πόλει, εν Βραΐλα, Κωνστάντσα, Πάτραις, Αθήναις, Λευκάδι, Σύρω, Πύργω, Αιγίω και τέλος εν Γαλαξειδίω.Τα απειροπληθή μουσουργήματα αυτού ολοκλήρους 26 τόμους αποτελούντα, εκρίθησαν άξια δημοσιεύσεως υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος τω 1899, συνεπεία αιτήσεως του αναλαβόντος την έκδοσιν αδελφού αυτού Θεοφάνους Μουλίνου.

http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/papadopoulos_music3.html
http://www.musipedia.gr/wiki/Μουλίνος_ΑρσένιοςΕάν γνωρίζει κάποιος για αυτά τα έργα, ας ενημερώσει.

Ευχαριστώ~
 

Anastasios Ioannides

Νέο μέλος
 

Attachments

  • MoulinosEngyklios.pdf
    205.6 KB · Views: 201
Top