Μουσικό κείμενο θεοτοκίου «Ἡ Κεχαριτωμένη, μεσίτευσον σαῖς δεήσεσι»

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Έχουμε κάπου αργή (ή έστω τη σύντομη) μελοποίηση του θεοτοκίου αυτού;

Από το http://analogion.gr/glt/texts/Dec/11.uni.htm[FONT=&quot]


Καὶ νῦν... Θεοτοκίον [/FONT]
[FONT=&quot]ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ[/FONT] [FONT=&quot]
Ἡ Κεχαριτωμένη, μεσίτευσον σαῖς δεήσεσι, καὶ αἴτησαι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, πλῆθος οἰκτιρμῶν, καὶ τὸν ἱλασμόν, τῶν πολλῶν παραπτωμάτων δεόμεθα. [/FONT]


Ευχαριστώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Ἀπαντᾶται καί τῇ Δευτέρᾳ τῆς ΣΤ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν (πρό τῶν Βαΐων) εἰς τά ἀπόστιχα τῶν αἴνων.

Πάντως φέτος τήν 11/12/2010 ὡς Καὶ νῦν, τῶν ἑσπερίων θά ψαλεῖ τό α΄ θεοτοκίον τοῦ γ΄ ἤχου «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».


 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#4
Ευχαριστώ και τους δύο.

Πάντως φέτος τήν 11/12/2010 ὡς Καὶ νῦν, τῶν ἑσπερίων θά ψαλεῖ τό α΄ θεοτοκίον τοῦ γ΄ ἤχου «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
Θύμισέ μου πάτερ γιατί γίνεται αυτό; Πάει δοξαστικό του αγίου και νύν της Παρακλητικής; Πότε θα ψαλλόταν το και νύν αυτό στη συγκεκριμένη ακολουθία;

Επίσης αναρωτήθηκα βεβαίως πόσοι ψάλτες πραγματικά γνωρίζουν την «επίσημη» μελωδία τέτοιων μελών και εάν άραγε υπάρχει επίσημη μελωδία ή ο κάθε μελοποιός τα μελοποιεί εξ αρχής.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Θύμισέ μου πάτερ γιατί γίνεται αυτό; Πάει δοξαστικό του αγίου και νύν της Παρακλητικής; Πότε θα ψαλλόταν το και νύν αυτό στη συγκεκριμένη ακολουθία;
Δέν ἔβαλα σέ παρένθεση (διά τήν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου), γιατί εἶμαι σίγουρος ὅτι τό γνωρίζεις, ἁπλᾶ μᾶς διαφεύγει (βλ. κι ἐδῶ).
Αὐτό ψάλλεται ὅλες τίς ὑπόλοιπες μέρες ἐκτός συμπτώσεως σέ Σάββατο ἤ Κυριακή τῆς 11ης Δεκεμβρίου (δηλ. ἑσπερινός Παρασκευῆς ἤ Σαββάτου) ἤ σέ Τετάρτη ἤ Παρασκευή (ἑσπερινός Τρίτης καί Πέμπτης), ὅπου ψάλλεται τό σταυροθεοτοκίον. Δηλ. τί μένει; Οἱ ἑσπερινοί Κυριακῆς, Δευτέρας καί Τετάρτης.
Νομίζω ὅτι ἡ (προβλεπόμενη καί ὀρθή) χρήση τῆς Παρακλητικῆς σέ «πάει» μόνη της. Ἀλλά καί σέ περίπτωση πλήρους ἑορτασίμου ἀκολουθίας, χωρίς χρήση Παρακλητικῆς, τήν Παρασκευή τό ἑσπέρας λέμε τό α΄ θεοτοκίο τοῦ ἀποδιδομένου ἤχου.

Επίσης αναρωτήθηκα βεβαίως πόσοι ψάλτες πραγματικά γνωρίζουν την «επίσημη» μελωδία τέτοιων μελών και εάν άραγε υπάρχει επίσημη μελωδία ή ο κάθε μελοποιός τα μελοποιεί εξ αρχής.
Προσυπογράφω, χωρίς νά γνωρίζω τήν ἀπάντηση. Εἶναι σάν τούς εἱρμούς· ἀπό τά σπάνια ὅμως.
Καί νά σοῦ πῶ, ὅτι στήν ἀρχή ἔψαξα, μήπως εἶναι θεοτοκίο κάποιας ᾠδῆς κανόνος, ὁπότε εὔκολα βρίσκεις τό μέλος ἀπό τόν εἱρμό. Γιατί συμβαίνει κι αὐτό. Ὁ «φοβερός» Θεοδωράκης κοῖτα τί ἔχει βρεῖ [ἐδῶ καί τά προηγούμενα].

 
Last edited:

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#6
Όντως μου διέφυγε. Και όντως πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι πληροφορίες. Να είστε καλά.
 
Top