Μουσικό δείγμα από «παρτιτούρες» των αρχαίων Ελλήνων

Το πρόβλημα με αυτές τις έρευνες είναι ότι αυτοί που τις κάνουν δεν έχουν πείρα και γνώση από την σημερινή διασωθείσα μουσική των Ελλήνων η οποία δεν είναι άλλη από την ψαλτική.

Στο συνέδριο που έγινε στην Παιανία παρουσίασα μια δική μου εκδοχή για την αρχαία μουσική στην οποία έχω παρατηρήσει ότι οι αρχαίοι τρόποι κατά τον Κλαύδιο Πτολεμαίο (2ος αιώνας) όπως παρουσιάζονται στο έργο του Μανουήλ Βρυέννιου (14ος αι.) συνδέονται άμεσα με τον εξελιγμένο τρόπο θεώρησης των συστημάτων και παραγωγής διαστημάτων του 15ου αιώνα, τον οποίο συστηματοποίησε ο Ιωάννης Πλουσιαδηνός στην Σοφοτάτη Παραλλαγή. Αυτόν τον ίδιο τρόπο ακούμε από τους ψάλτες σήμερα.

Το μονοπάτι της έρευνας μου έχει αντίστροφη πορεία από το παρόν και πρόσφατο παρελθόν που είναι κυρίως η προφορική παράδοση στον Κύριλλο Μαρμαρινό 18ος αιώνας ο οποίος μιλάει για την διπλοπαραλλαγή των ήχων κατά τον τροχό και δια τεσσάρων. Ο τρόπος που μεταχειρίζονται τα τετράχορδα όλων των αιώνων μέχρι πίσω τον 15ο αιώνα πιστοποιεί επίσης την συνέχεια. Μέχρι τον Μανουήλ Βρυέννιο ο οποίος περιγράφει την Αρχαία μαουσική θεωρία υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία τα οποία παρουσίασα. Τότε είχαν τα τετράχορδα και τα γένη΄ από τον τον Κουκουζέλη περί τον 14ο αιώνα ανακάλυψαν ότι όλα τα διαστήματα προκύπτουν από τις σχέσεις των ήχων μέσω των συστημάτων των τετραχόρδων πεναταχόρδων και τριχόρδων.

Αν θέλουν οι Εγγλέζοι να κατανοήσουν σωστά την αρχαία Ελληνική μουσική πρέπει να στραφούν προς την ζωντανή αρχαία Ελληνική Μουσική η οποία είναι η παραδοσιακή δημώδης και Εκκλησιαστική Ελληνική μουσική.
 
Last edited:
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=4508&page=2

Η έκδοση των "Αρμονικών" του Μανουήλ Βρυέννιου με εισαγωγή μετάφραση και επιμέλεια του Jonker που κάνει και μια κριτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου του Βρυέννιου (Jonker, G.H., ed. & transl., "The Harmonics of Manuel Bryennius" (Groningen: Wolters - Noordhoff, 1970).

http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=4374

Πηγές για την έρευνα της ελληνικής μουσικής στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»
 

Attachments

  • vryennios.jpg
    vryennios.jpg
    165.8 KB · Views: 13
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=25590

''Η διπλοπαραλλαγή είναι η αιτία που οι ήχοι του τροχού δανείζονται την ποιότητα μελωδίας τους από άλλους ήχους. Οι νεότεροι ονόμασαν κάποια μέλη από αυτά «επείσακτα» και τάχα ξένα προς τον ήχο που ανήκουν. Δεν είναι όμως ξένα. Ομοιάζουν στο μέλος άλλου ήχου με τον οποίο συγγενεύουν. Διατηρούν όμως την παραλλαγή στην οποία ανήκουν κατά το σύστημα του τροχού. Οι ήχοι(φθόγγοι) του τροχού εκτός από την δική τους ποιότητα μελωδίας παίρνουν χαρακτηριστικά της μελωδίας των ήχων που βρίσκονται πάνω και κάτω από αυτούς κατά το δια τεσσάρων σύστημα, σύμφωνα με τον παλαιό κανόνα ότι πάσα τριφωνία τον εαυτόν ήχο ποιεί. Έτσι χωρίς να αλλάζει η θέση του ήχου-φθόγγου και οι δεσπόζοντες φθόγγοι του, ο πρώτος γίνεται και δεύτερος και πλάγιος του δευτέρου ή νενανώ ή τέταρτος, ο δεύτερος πρώτος ή βαρύς, ο τρίτος δεύτερος ή πλάγιος του τετάρτου. Όλα αυτά τα έχουν περιγράψει πολλοί θεωρητικοί αλλά με περισσή ακρίβεια ο Ιωάννης Πλουσιαδηνός τον 15ο αιώνα στην «Σοφοτάτη Παραλλαγή».''http://soldatosmusic.blogspot.gr/2013/06/blog-post.html
 
Last edited:
''Φαίνεται ἐπίσης ὅτι ὁ Χρύσανθος ἐδὼ γράφει γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ μουσική: «λέγονται δὲ αἱ συλλαβαὶ τοῦ ᾄσματος» (ἄλλωστε το Μέγα Θεωρητικὸ εἶναι τῆς «Μουσικῆς», καὶ ὄχι τῆς «Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς» ὡς τὸ ἕτερον καὶ μεταγενέστερον θεωρητικὸν τοῦ Χρυσάνθου). Οὐδὲν τὸ παράξενον, καθότι λίγο νωρίτερα οἱ πρώτοι ποὺ (εἶναι γνωστὸ ὅτι) εἶχαν ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν σύγκριση Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καὶ Ἐξωτερικῆς ἦσαν οἱ Παναγιώτης Χαλάτζογλου (Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ε.) στὰ περίπου 1720, καὶ ὁ μαθητὴς του Κύριλλος Μαρμαρινός (Ἀρχιεπίσκοπος Τῆνου) περίπου στὰ 1750 [Popescu-Judetz & Sirli].''

http://music.analogion.net/Theory/ru0mosxronos.html
 

Attachments

  • Marmarinos-ms.jpg
    Marmarinos-ms.jpg
    89.1 KB · Views: 32
Back
Top