[Ερώτηση] Μουσικό βιβλίο με όλα τα απολυτίκια αγίων και εορτών

ioannoun

Μέλος
Υπάρχει μουσικό βιβλίο που να περίεχει όλα τα απολυτίκια αγίων και εορτών;
 
Δεν ξέρω αν τα χει όλα , αλλά εχει τα περισσότερα και κυριότερα.
Το μουσικό εγκόλπιο Ιεροψαλτου του Γεωργίου Κακουλίδη .
 
Δ. Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΙΕΡΕΩΣ


πρός χρῆσιν τῶν Ἱερέων, Ἱεροψαλτῶν ...

Δευτέρα ἔκδοσις, Ἀθῆναι, 1950​

Τοῦτο ἔχει 2.5 φοράς περισσοτέρας σελίδας ἀπό τό ἀνωτέρω
(167 σελ. ἔναντι 66-70 τοῦ Δαλάκου)

Περιεχόμενα.
Κεκραγάρια εἱρμολογικά
Πρόλογοι (=προσόμοια)
Προκείμενα
Εἰς τήν Ἀρτοκλασίαν
Ἀπολυτίκια άναστάσιμα
Καθίσματα
Τήν τιμιωτέραν
Ἐξαποστειλάρια
Αἴνοι εἱρμολογικοί
Αἰτήσεις, ἐκφωνήσεις
Ἀπολυτίκια & Κοντάκια, Εἰσοδικά, Μηναίου, Τριωδίου, Πεντηκοσταρίου
Ἅγιος ὁ Θεός, Ὅσοι εἰς Χριστόν, Τόν Σταυρόν σου
Κύριε σῶσον, Φήμη
Εἰς χειροτονίαν
ΟΔΗΓΙΑΙ διά τάς αἰτήσεις καί ἐκφωνήσεις
 
Last edited:
Εδώ, υπάρχει ένα τεράστιο βιβλίο (1.469 σελίδες) με όλα τα καθημερινά Απολυτίκια και Κοντάκια του έτους (όχι τα ιδιόμελα και δοξαστικά) και άριστο από αισθητικής απόψεως :
https://www.stanthonysmonastery.org/music/ApolytikiaB.htm
ΑΛΛΆ, τα μέλη είναι στα αγγλικά!!!
Για παραλλαγή πάντως (προχείρως που το κοίταξα) χρήσιμο είναι.
Και μόνον η καλλιτυπία του με συναρπάζει!...
Άραγε, το έχουν και με τα πρωτότυπα κείμενα στα ελληνικά ;
 
Back
Top