Μουσικός Θησαυρός της Λειτουργίας, Νεκταρίου Μοναχού, τ. Α΄ & Β΄, ηχογραφημένα μαθήματα.

Vladik

Well-known member
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
 

Attachments

 • 11 - 11. Είς την Είσοδον του Αρχιερέως. Ήχος Β'. Δι .mp3
  4.8 MB · Views: 179
 • 14 - 21. Α Στάση Τυπικών, Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος Πλ δ.mp3
  6.3 MB · Views: 145
 • 14 - 21. Τυπικά Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος πλ. Δ'. Νη.mp3
  5.2 MB · Views: 92
 • 21 - 25. Τυπικά Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Β'. Βου .mp3
  3.5 MB · Views: 89
 • 38 - 41. Εισοδικόν αργόν. Ήχος Β'. Έκ του Δι.mp3
  5.2 MB · Views: 81
 • 44 - 46. Δύναμις. Το αρχαίον. Ήχος Β'. Δι.mp3
  3 MB · Views: 89
 • 46 - 48. Τρισάγιον Σύντομον. Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Β'. Δι.mp3
  4.6 MB · Views: 103
 • 48 - 50. Τρισάγιον αργόν. Το Αγιορείτικον. Ήχος β'. Δι.mp3
  7.3 MB · Views: 108
 • 52 - 53. Δύναμις. Γεωργίου του Κρητός. Ήχος Β'. Δι.mp3
  10.3 MB · Views: 100
 • 54 - 56. Δύναμις. Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Β'. Δι.mp3
  10.7 MB · Views: 84
 • 56 - 59. Δύναμις. Πέτρου Εφεσίου. Επεξεργαστές Υπό Νηλέως Καμαράδου. Ήχος Β'. Δι.mp3
  4.5 MB · Views: 83
 • 60 - 61. Τρισάγιον υπό Μανουήλ Πρωτοψάλτου. Ήχος Α'. Πα.mp3
  1.5 MB · Views: 93
 • 61 - 63. Δύναμις συντετμημένον. Ήχος Α'. Πα.mp3
  2.5 MB · Views: 70
 • 63 - 68. Τρισάγιον & Δύναμις Νικολάου Σμύρνης (Ήχος Βαρύς από του Ζω).mp3
  4.4 MB · Views: 85
 • 73 - 75. Δύναμις του Βήματος Γεωργίου Σαρανταεκκλησιώτου. Ήχος ο αυτός Πα.mp3
  2.4 MB · Views: 70
 • 75 - 76. Δύναμις. Ήχος Α'. Όσοι είς Χριστόν.mp3
  2.3 MB · Views: 72
 • 75 - 76. Έτερον από χορού, του αυτού. Ήχος ο αυτός Πα.mp3
  2.2 MB · Views: 65
 • 79 - 81. Δύναμις, Οσοι εις Χριστόν, Νικόλαος Πρωτοψάλτης Σμύρνης. Ήχος Α'. Πα.mp3
  1.7 MB · Views: 66
 • 84 - 87. Δύναμις αργόν. Νικολάου Πρωτ. Σμύρνης. Ήχος Β'. Δι.mp3
  4.6 MB · Views: 88
 • 87 - 90. Αλληλουϊάριον. Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Ήχος α'. Πα.mp3
  3.2 MB · Views: 64
 • 107 - 109. Δύναμις τού Σταυρού. Δύναμις τού Νηλέως. Ήχος Β'. Δι.mp3
  3.8 MB · Views: 73
 • 112 - 115. Χερουβικό Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Α'. Πα, (Μέλος).mp3
  6.4 MB · Views: 120
 • 112 - 115. Χερουβικο Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Α'. Πα, (Παραλλαγή).mp3
  6.3 MB · Views: 91
 • 115 - 119. Χερουβικό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος Β'. Πα, (Μέλος).mp3
  6.4 MB · Views: 85
 • 115 - 119. Χερουβικό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος Β'. Πα, (Παραλλαγή).mp3
  6.4 MB · Views: 88
 • 119 - 122. Χερουβικόν Γρηγ. Πρωτοψάλτου. Ήχος Γ'. Γα, (Μέλος).mp3
  6.7 MB · Views: 81
 • 119 - 122. Χορός Θρασυβούλου Στανίτσα - Χερουβικό, Ήχος γ', Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.mp3
  16.1 MB · Views: 80
 • 123 - 126. Χερουβικό Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Δ.' Αγια, (Παραλλαγή).mp3
  6.8 MB · Views: 92
 • 123 - 126. Χερουβικό Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Δ'. Αγια, (Μέλος).mp3
  6.9 MB · Views: 82
 • 126 - 130. Χερουβικό Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος πλ. Α'. Πα, (Μέλος).mp3
  8 MB · Views: 70
 • 126 - 130. Χερουβικό Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος πλ. Α'. Πα, (Παραλλαγή).mp3
  7.7 MB · Views: 79
 • 130 - 134. Χερουβικό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος πλ. Β'. Πα, (Μέλος).mp3
  6.5 MB · Views: 85
 • 130 - 134. Χερουβικό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος πλ. Β'. Πα, (Παραλλαγή).mp3
  6.4 MB · Views: 87
 • 134 - 137. Χερουβικό Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Βαρύς. Ζω, (Μέλος).mp3
  6.8 MB · Views: 82
 • 134 - 137. Χερουβικό Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Βαρύς. Ζω, (Παραλλαγή).mp3
  6.4 MB · Views: 79
 • 137 - 140. Χερουβικό Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος πλ. Δ'. Νη, (Μέλος).mp3
  5.6 MB · Views: 79
 • 137 - 140. Χερουβικό Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος πλ. Δ'. Νη, (Παραλλαγή).mp3
  6.7 MB · Views: 66
 • 141 - 144. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Α'. Πα, (Μέλος).mp3
  8.8 MB · Views: 90
 • 141 - 144. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Α'. Πα, (Παραλλαγή).mp3
  12.6 MB · Views: 88
 • 145 - 148. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Β'. Δι, (Μέλος).mp3
  8.1 MB · Views: 95

Vladik

Well-known member

Vladik

Well-known member
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
 

Attachments

 • 145 - 148. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Β'. Δι, (Παραλλαγή).mp3
  12.9 MB · Views: 88
 • 148 - 152. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Γ'. Γα, (Μέλος).mp3
  7.9 MB · Views: 65
 • 148 - 153. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Γ'. Γα, (Παραλλαγή).mp3
  13.9 MB · Views: 66
 • 152 - 156. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Δ'. Δι, (Μέλος).mp3
  7.8 MB · Views: 47
 • 152 - 156. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Δ'. Δι, (Παραλλαγή).mp3
  13.2 MB · Views: 60
 • 156 - 160. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. Α'. Πα, (Μέλος).mp3
  8.4 MB · Views: 59
 • 156 - 160. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. Α'. Πα, (Παραλλαγή).mp3
  13.9 MB · Views: 58
 • 160 - 163. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. Β'. Πα, (Μέλος).mp3
  7.6 MB · Views: 57
 • 160 - 163. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. Β'. Πα, (Παραλλαγή).mp3
  12.7 MB · Views: 57
 • 163 - 167. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Βαρύς. Ζω, (Μέλος).mp3
  8.1 MB · Views: 58
 • 163 - 167. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Βαρύς. Ζω, (Παραλλαγή).mp3
  13.7 MB · Views: 59
 • 167 - 171. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. Δ'. Νη, (Μέλος).mp3
  8.3 MB · Views: 59
 • 167 - 171. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. Δ'. Νη, (Παραλλαγή).mp3
  13.1 MB · Views: 57
 • 171 - 178. Χερουβικό αργόν, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ήχος Α'. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.mp3
  14.9 MB · Views: 65
 • 171 - 178. Χερουβικό αργόν. Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ήχος Α'. Πα. Λ. Αστέρης.mp3
  13.9 MB · Views: 68
 • 171. Χερουβικό Κων. Πρωτοψάλτου Ήχος α.MP3
  8.4 MB · Views: 88
 • 179 - 183. Χερουβικό αργόν, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ήχος Β'. Δι, Δημήτριος Κεχαγιάς.mp3
  7.6 MB · Views: 81
 • 190 - 194. Χερουβικό αργό, Κων. Πρωτοψάλτου. Ήχ. Δ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης'.mp3
  18.9 MB · Views: 66
 • 190 - 194. Χερουβικό Αργόν, Κων. Πρωτοψάλτου. Ήχος Δ' (αγια). Διονύσιος Φιρφιρής.mp3
  6.5 MB · Views: 59
 • 190 - 194. Χερουβικό αργόν. Κων. Πρωτοψάλτου. Ήχος Δ'. (Αγια). Λεωνίδας Αστέρης.mp3
  11.3 MB · Views: 55
 • 195 - 198. Χερουβικό αργόν, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ήχος πλ. Α'.mp3
  10.4 MB · Views: 67
 • 199 - 203. Χερουβικό αργόν, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ήχος πλ. Β'.mp3
  7.8 MB · Views: 77
 • 203 - 208. Χερουβικό αργόν, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ήχος Βαρύς.mp3
  10.7 MB · Views: 69
 • 208 - 212. Χερουβικό αργόν, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ήχος πλ. Δ'.mp3
  21.5 MB · Views: 65
 • 214 - 219. Χερουβικό αργόν, Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος Α'. Πα. Δημήτριος Κεχαγιάς .mp3
  9.2 MB · Views: 83
 • 219 - 225. Χερουβικό αργόν, Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος Β'. Πα.mp3
  14.6 MB · Views: 82
 • 225 - 230. Χερουβικό αργόν, Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος Γ. Γα, Δημητριος Κεχαγιας.mp3
  8.8 MB · Views: 74
 • 231 - 235. Χερουβικό αργόν, Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος Δ'. (Αγια).mp3
  8.5 MB · Views: 79
 • 235 - 241. Χερουβικό αργόν, Νικολάου Σμύρνης. Ήχος πλ. Α. Πα, Δημήτριος Κεχαγιάς.mp3
  10 MB · Views: 74
 • 241 - 246. Χερουβικό αργόν, Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος πλ. Β'. Πα, Δημήτριος Κεχαγιάς.mp3
  9.2 MB · Views: 78
 • 247 - 252. Χερουβικό αργόν, Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος Βαρύς.mp3
  14.5 MB · Views: 74
 • 252 - 257. Χερουβικό αργόν. Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος πλ. Δ'. Νη .mp3
  7.9 MB · Views: 77
 • 258 - 263. Χερουβικό Μεγάλο. Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Α'. Πα.mp3
  10.4 MB · Views: 62
 • 258. ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ Α' ΦΩΚΑΕΑ ΑΡΓΟ .mp3
  9.7 MB · Views: 66
 • 265 - 270. Χερουβικό Μεγάλο. Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Β'. Δι.mp3
  11.9 MB · Views: 63
 • 272 - 277. Χερουβικό Μεγάλο. Θεοδ. Φωκαέως. Ήχος Γ'. Γα.mp3
  18.6 MB · Views: 51
 • 272 - 277. Χερουβικό Μεγάλο. Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Γ. Γα.mp3
  11.8 MB · Views: 49
 • 280 - 287. Χερουβικό Μεγάλο. Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Δ'. Δι.mp3
  14.1 MB · Views: 73
 • 296. Χερουβικό Μεγάλο. Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. Δ'. Νη.MP3
  10 MB · Views: 51
 • 311 - 315. Χερουβικό Μεγάλο. Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. Δ'. Νη.mp3
  11.6 MB · Views: 51

Vladik

Well-known member
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
 

Attachments

 • 319 - 322. Χερουβικό Πέτρου Εφεσίου. Ήχος Α'. Πα.mp3
  6 MB · Views: 67
 • 319 - 322. Χερουβικό Πέτρου Εφεσίου. Ήχος Α'.mp3
  10 MB · Views: 60
 • 323 - 326. Χερουβικό Πέτρου Εφεσίου. Ήχος Β'.MP3
  8.3 MB · Views: 61
 • 326 - 331. Χερουβικό Πέτρου Εφεσίου. Ήχος Γ '. Γα .mp3
  10.8 MB · Views: 64
 • 332 - 335. Χερουβικό Πέτρου Εφεσίου. Ήχος Δ'.mp3
  21.4 MB · Views: 64
 • 335 - 339. Χερουβικό Πέτρου Εφεσίου. Ήχος πλ. Α'.mp3
  9.6 MB · Views: 53
 • 343 - 346. Χερουβικό Πέτρου Εφεσίου. Ήχος Βαρύς.mp3
  6.9 MB · Views: 69
 • 351. Χερουβικόν. Χαραλάμπους Παπανικολάου. Ήχος Α'. Πα ( Ι.Μ. Φιλοθέου ). .mp3
  12.3 MB · Views: 55
 • 366. Χερουβικόν. Χαραλάμπους Παπανικολάου. Ήχος Δ'. Δι, ( Ι.Μ. Φιλοθέου ).mp3
  12.5 MB · Views: 55
 • 373. Χερουβικόν Χαραλάμπους Παπανικολάου. Ήχος Βαρύς'. Ζω ( Ι.Μ. Φιλοθέου ).mp3
  11.8 MB · Views: 60
 • 381 - 393. Κοινωνικόν. Τη Μεγάλη Πέμπτη. Πέτρου Λαμπαδαρίου.mp3
  24.2 MB · Views: 64
 • 381. Του δείπνου σου. Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος πλ. Β'. Πα...mp3
  5.5 MB · Views: 54
 • 438 - 440. Άξιον εστίν, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος Α'. Πα. π. Μάξιμος.mp3
  3 MB · Views: 64
 • 438 - 440. Άξιον εστίν. Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος Α'. Πα.mp3
  1.8 MB · Views: 67
 • 438 - 440. Άξιον εστίν. Έτερον. Γρηγ. Πρωτοψάλτου. Ήχος Α'.mp3
  3.3 MB · Views: 57
 • 442 - 444. Άξιον εστίν, Νεκταρίου Μοναχού. Ήχος Α'. Πα.mp3
  4.5 MB · Views: 56
 • 442 - 444. Άξιον εστίν. Νεκταρίου Μοναχού ( Βλάχου ). Ήχος Α'. Πα.mp3
  2.2 MB · Views: 49
 • 442 - 444. Μάθημα παραλλαγής το Άξιον Εστίν του Νεκταρίου (Βλάχου). Ήχος Α'. Πα.mp3
  4.2 MB · Views: 55
 • 444 - 446. Άξιον εστίν, Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος Α'. Πα.mp3
  4.1 MB · Views: 45
 • 446 - 447. Άξιον εστίν. Αραβικόν παρ' ανωνύμου. Ήχος Α'. Πα.mp3
  3.1 MB · Views: 44
 • 448 - 450. Άξιον εστίν. Έτερον. Π. Φιλανθίδου. Ήχος Δευτερόπρωτος. ( Έκ τού Δι ).mp3
  4.2 MB · Views: 55
 • 448 - 450. Άξιον εστίν. Πέτρου Φιλανθίδου. Ήχος Δευτερόπρωτος. Έκ τού Δι.mp3
  4.1 MB · Views: 55
 • 448 - 450. Άξιον εστίν. Πέτρου Φιλανθίδου. Ήχος Δευτερόπρωτος.mp3
  2.5 MB · Views: 47
 • 450 - 451. ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ Β' ΗΧΟΥ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΝ.ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.mp3
  3.1 MB · Views: 59
 • 451 - 453. Άξιον εστίν. Μελετίου Σισανίου. Ήχος Β'. Δι.mp3
  2.3 MB · Views: 52
 • 453 - 455. Άξιον εστίν, Χαράλαμπος Παπανικολάου. Ήχος Β'. Δι (Έκ τής Ανθοδέσμης).mp3
  4.3 MB · Views: 49
 • 455 - 457. Άξιον εστίν, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος Γ .' Γα.mp3
  3.8 MB · Views: 52
 • 455 - 457. Άξιον εστίν. Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος Γ'. Γα.mp3
  1.8 MB · Views: 43
 • 457 - 458. Άξιον εστίν. Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος γ'. Γα. ( Ατζέμ ασιράν ).mp3
  2 MB · Views: 46
 • 458 - 460. Άξιον εστίν, Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Γ .' Γα. (εναρμόνιος).mp3
  3.6 MB · Views: 51
 • 458 - 460. Άξιον εστίν. Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Γ. ' Γα. ( εναρμόνιος ).mp3
  1.8 MB · Views: 44
 • 460 - 462. Άξιον εστίν, Π. Μελετίου Σισανίου. Ήχος Γ .' Γα.mp3
  6.6 MB · Views: 54
 • 460 - 462. Άξιον εστίν. Π. Μελετίου Σισανίου. Ήχος γ'. Γα.mp3
  3.2 MB · Views: 50
 • 463 - 464. Άξιον εστίν. Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος Δ'. Δι (1).mp3
  3.6 MB · Views: 44
 • 463 - 464. Άξιον εστίν. Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος Δ'. Δι.mp3
  1.8 MB · Views: 42
 • 464 - 465. Άξιον εστίν. Γρηγ. Πρωτοψάλτου. Ήχος Λέγετος. Βου.mp3
  1.9 MB · Views: 44
 • 466 - 467. Άξιον εστίν. Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Λέγετος Βου.mp3
  1.7 MB · Views: 43
 • 471 - 472. Άξιον εστίν. Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος πλ. Α'. ( Έκ τού Κε ).mp3
  1.7 MB · Views: 46

Vladik

Well-known member
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
 

Attachments

 • 472 - 474. Άξιον εστίν. Έκ τού Βλαχικού. Ήχος πλ. Α'. Πα (1).mp3
  4.8 MB · Views: 60
 • 472 - 474. Άξιον εστίν. Έκ τού Βλαχικού. Ήχος πλ. Α'. Πα.mp3
  3.4 MB · Views: 45
 • 472 - 474. Άξιον εστίν. Έτερον. Έκ τού Βλαχικού. Ήχος πλ. Α'. Πα.mp3
  4.8 MB · Views: 43
 • 475 - 476. Άξιον εστίν, Νεκταρίου Mοναχού, τού εκδότου. Ήχος. πλ. Α'. Πα.mp3
  4.8 MB · Views: 48
 • 475 - 476. Άξιον εστίν. Νεκταρίου Μοναχού, τού εκδότου. Ήχος πλ. Α'. Πα.mp3
  2 MB · Views: 42
 • 476 - 478. Άξιον εστίν. Κυριαζή Χρυσοπολίτου. Ήχος πλ. Α'.mp3
  7.6 MB · Views: 45
 • 478 - 481. Άξιον εστίν. Σταμούλη Παναγιώτου Ζαρκινού. Ήχος πλ. Α'. Έκ τού Κε.mp3
  4.9 MB · Views: 49
 • 485 - 486. Άξιον εστίν, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος πλ. Β'. Πα.mp3
  3.6 MB · Views: 43
 • 490 - 491. Άξιον εστίν, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ήχος Βαρύς, (επτάφωνος Ζω.).mp3
  3.5 MB · Views: 46
 • 491 - 492. Άξιον εστίν, Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Βαρύς. Ζω.mp3
  2.2 MB · Views: 45
 • 493 - 495. Άξιον Εστίν, Μ. Μισαηλίδου, Ήχος μικτός εκ του ζω.mp3
  4 MB · Views: 46
 • 493 - 495. Άξιον εστίν, Μ. Μισαηλίδου. Είς μικτόν Ζω με χρόνον πολύ αργόν.mp3
  2.6 MB · Views: 43
 • 493 - 495. Άξιον εστίν. Μ. Μισαηλίδου. Ήχος Βαρύς. Είς μικτόν Ζω'.mp3
  4.2 MB · Views: 59
 • 495 - 497. Άξιον εστίν, Νικολάου Πρωτοψάλτου. Ήχος Βαρύς. Ζω.mp3
  4.4 MB · Views: 48
 • 495 - 497. Άξιον εστίν, Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος Βαρύς. Ζω.mp3
  1.9 MB · Views: 46
 • 499 - 501. Άξιον εστίν. Αναστασίου. Ήχος πλ. Δ'.mp3
  1.8 MB · Views: 42
 • 499 - 501. Άξιονε στίν, Αναστασίου εκ Πάρλας τής Πισιδίας. Ήχος πλ. Δ'. Νη.mp3
  3.3 MB · Views: 44
 • 508 - 510. Άξιον εστίν, Σταμούλη Παναγ. Ζαρκινού. Ήχος πλ. Δ'. Νη.mp3
  2.6 MB · Views: 46
 • 510 - 512. Άξιον εστίν, Γεωργίου Βόλτου. Ήχος πλ. Δ'. Νη.mp3
  5.3 MB · Views: 47
 • 548 - 550. Δύναμις,Κυριάκου Ιωαννίδου(Καλογήρου),ήχος πλ.α΄,Πανάρετος Φιλοθεΐτης.mp3
  9 MB · Views: 44
 • 548 - 550. Παραλλαγή,Δύναμις,Κυριάκου Ιωαννίδου(Καλογήρου),ήχος πλ.α΄ Πανάρετος Φιλοθεΐτης.mp3
  10.9 MB · Views: 48
 • 548 - 550. Παραλλαγή,Τρισάγιον,Κυριάκου Ιωαννίδου(Καλογήρου),ήχος πλ.α΄,Πανάρετος Φιλοθεΐτης.mp3
  3.8 MB · Views: 46
 • 548 - 550. Τρισάγιον,Κυριάκου Ιωαννίδου(Καλογήρου),ήχος πλ.α΄,Πανάρετος Φιλοθεΐτης.mp3
  2.3 MB · Views: 44
 • 559 - 560. Ύμνος Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήχος πλ. Δ'. Νη.mp3
  8.3 MB · Views: 47

Vladik

Well-known member
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ.
ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ ( σύντομον ).
Ψάλλουν οι Αγιορείτες Πατέρες
 

Attachments

 • Σελ. 141. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Α'.mp3
  12 MB · Views: 62
 • Σελ. 145. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Β'.mp3
  10.3 MB · Views: 53
 • Σελ. 148. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Γ'.mp3
  13.1 MB · Views: 45
 • Σελ. 152. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Δ'.mp3
  7.8 MB · Views: 46
 • Σελ. 156. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. Α'.mp3
  13.4 MB · Views: 46
 • Σελ. 160. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. Β'.mp3
  13.4 MB · Views: 49
 • Σελ. 163. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος Βαρύς.mp3
  11.3 MB · Views: 47
 • Σελ. 167. Χερουβικό Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. Δ'.mp3
  6.6 MB · Views: 45

Vladik

Well-known member
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ.
ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ Χ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ( αργόν ).
Ψάλλουν οι Αγιορείτες Πατέρες
 

Attachments

 • 01. Χερουβικόν Χαραλάμπους Παπανικολάου. Ήχος Α'.mp3
  22.7 MB · Views: 66
 • 02. Χερουβικόν Χαραλάμπους Παπανικολάου. Ήχος Β'.mp3
  18.7 MB · Views: 59
 • 03. Χερουβικόν Χαραλάμπους Παπανικολάου. Ήχος Γ'.mp3
  12.6 MB · Views: 58
 • 04. Χερουβικόν Χαραλάμπους Παπανικολάου. Ήχος Δ'.mp3
  17.5 MB · Views: 60
 • 05. Χερουβικόν Χαραλάμπους Παπανικολάου. Ήχος πλ. Α'.mp3
  14.4 MB · Views: 56
 • 06. Χερουβικόν Χαραλάμπους Παπανικολάου. Ήχος πλ. Β'.mp3
  22.9 MB · Views: 47
 • 07. Χερουβικόν Χαραλάμπους Παπανικολάου. Ήχος Βαρύς'.mp3
  13.9 MB · Views: 57
 • 08. Χερουβικόν Χαραλάμπους Παπανικολάου. Ήχος πλ. Δ'.mp3
  23.5 MB · Views: 63

Vladik

Well-known member
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ( Διάφορα )
 

Attachments

 • 415 - 418. Λειτουργικά. Αγαθαγγέλου Κυριαζίδου. Ήχος Γ'. Γα.mp3
  10.3 MB · Views: 86
 • 419 - 421. Λειτουργικά. Χαραλ. Παπανικολάου. Ήχος Λέγετος.mp3
  4.4 MB · Views: 72
 • 423 - 426. Λειτουργικά. Γερασίμου Κανελλίδου. Ήχος Πλάγ. Α'.mp3
  8.8 MB · Views: 72
 • 426 - 428. Λειτουργικά. Χαραλάμπους Παπανικολάου. Ήχος Πλάγ. Β'. Πα.mp3
  5.6 MB · Views: 67

Vladik

Well-known member
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ. ΤΟΜΟΣ Β.
 

Attachments

 • 571. 'O POION TOYS AGGELOYS', PETROY LAMPADARIOY, HX. A' (PARALLAGH).mp3
  11.5 MB · Views: 57
 • 571. 'O POION TOYS AGGELOYS', PETROY LAMPADARIOY, HX. A'.mp3
  11.2 MB · Views: 50
 • 574. 'EIS MNHMOSYNON', PETROY LAMPADARIOY, HX. BARYS (PARALLAGH).mp3
  10.7 MB · Views: 59
 • 574. 'EIS MNHMOSYNON', PETROY LAMPADARIOY, HX. BARYS.mp3
  9 MB · Views: 63
 • 577. 'POTHRION SOTHRIOY', PETROY LAMPADARIOY, HX. D' AGIA (PARALLAGH).mp3
  8.4 MB · Views: 60
 • 577. 'POTHRION SOTHRIOY', PETROY LAMPADARIOY, HX. D' AGIA.mp3
  10.2 MB · Views: 60
 • 580. 'EIS PASAN THN GHN', PETROY LAMPADARIOY, HX. PL. D' (PARALLAGH).mp3
  10.9 MB · Views: 59
 • 580. 'EIS PASAN THN GHN', PETROY LAMPADARIOY, HX. PL. D'.mp3
  11.1 MB · Views: 59
 • 584. 'SOTHRIAN EIRGASO', PETROY LAMPADARIOY, HX. PL. A' (PARALLAGH).mp3
  7.7 MB · Views: 56
 • 584. 'SOTHRIAN EIRGASO', PETROY LAMPADARIOY, HX. PL. A'.mp3
  8.9 MB · Views: 59
 • 587. 'MAKARIOI', PETROY LAMPADARIOY, HX. PL. A' (PARALLAGH).mp3
  9.7 MB · Views: 58
 • 587. 'MAKARIOI', PETROY LAMPADARIOY, HX. PL. A'.mp3
  11.1 MB · Views: 63
 • 591. Κοινωνικόν, Αινείτε Θ. Φωκαέως. Ήχος Α'. Πα.MP3
  9.3 MB · Views: 67
 • 596. Κοινωνικόν, Αινείτε Θ. Φωκαέως. Ήχος Β'. Δι.MP3
  8.9 MB · Views: 66
 • 600. Κοινωνικόν, Αινείτε Θ. Φωκαέως. Ήχος Γ . Γα.MP3
  9.4 MB · Views: 59
 • 605. Κοινωνικόν, Αινείτε Θ. Φωκαέως. Ήχος Δ'. Δι.MP3
  9.4 MB · Views: 66
 • 610. Κοινωνικόν, Αινείτε Θ. Φωκαέως. Ήχος πλ. α'. Πα.MP3
  9.4 MB · Views: 62
 • 615. Κοινωνικόν, Αινείτε Θ. Φωκαέως. Ήχος πλ. β'. Πα.MP3
  10.3 MB · Views: 65
 • 621. Κοινωνικόν, Αινείτε Θ. Φωκαέως. Ήχος Βαρύς'. Ζω.MP3
  10 MB · Views: 81
 • 627. Κοινωνικόν, Αινείτε Θ. Φωκαέως. Ήχος πλ. δ'. Νη.MP3
  10.5 MB · Views: 81
 • 662. Κοινωνικόν, Αινείτε τόν Κύριον, Νικολάου Πρωτοψάλτου. Ήχος πλ. Β'. Πα.mp3
  9 MB · Views: 80
 • 675. Κοινωνικόν. Αινείτε τόν Κύριον, Νικολάου Πρωτοψάλτου. Ήχος πλ. Δ'. Νη.mp3
  8.5 MB · Views: 79
 • 681. Κοινωνικόν, Τη πρώτη Σεπτεμβρίου. Γεωργίου Κρητός. Ήχος Α'. Πα.mp3
  11.1 MB · Views: 71
 • 689. Κοινωνικόν. Είς τήν Ύψωσιν τού Σταυρού. Θεοδ. Φωκαέως. Ήχος Δ'. Δι.mp3
  7.3 MB · Views: 78
 • 693. Κοινωνικόν των Χριστουγέννων. Δανιήλ Πρωτοψάλτου. Ήχος Α'. Κε.mp3
  9.6 MB · Views: 80
 • 699. Κοινωνικόν των Θεοφανίων. Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. α'. Πα.mp3
  12.5 MB · Views: 69
 • 703. Κοινωνικόν Τού Ευαγγελισμού. Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Α'. Πα.mp3
  18.4 MB · Views: 78
 • 708. Κοινωνικόν τού Λαζάρου. Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. α'. Πα.mp3
  7.3 MB · Views: 68
 • 712. Κοινωνικόν τών Βαΐων. Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Δ'. Δι.mp3
  12.1 MB · Views: 75
 • 715. Κοινωνικόν τού Μεγ. Σαββάτου. Γεωργίου Κρητός. Ήχος Α'. Πα.mp3
  9.1 MB · Views: 76
 • 728. Κοινωνικόν τής Κυριακής τού Θωμά. Ήχος πλ. α'. Πα.mp3
  13.2 MB · Views: 63
 • 733. Κοινωνικόν τής Μεσοπεντηκοστής. Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Δ'. Δι.mp3
  7.2 MB · Views: 75
 • 737. Κοινωνικόν τής Αναλήψεως. Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Δ'. Δι.mp3
  9.3 MB · Views: 58
 • 741. Κοινωνικόν τής Πεντηκοστής. Πέτρου Βυζαντίου. Ήχος Α'. Πα.mp3
  5.4 MB · Views: 58
 • 744. Κοινωνικόν τού Αγ. Πνεύματος. Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Βαρύς'. Ζω.mp3
  6.9 MB · Views: 63
 • 748. Κοινωνικόν τών Αγ. Πάντων, Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος πλ. Δ'. Νη(Ioannis Hasanidis).mp3
  4.3 MB · Views: 59
 • 748. Κοινωνικόν των Αγίων Πάντων. Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος πλ. δ'. Νη. ( π. Θωμάς ).mp3
  5.1 MB · Views: 55
 • 753. Κοινωνικόν Τής Μεταμορφώσεως. Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Δ'. (με κράτημα).mp3
  7.7 MB · Views: 56
 • 765. Κοινωνικόν. Είς μνήμας Αγίων. Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος Α'. Πα.mp3
  3.9 MB · Views: 62
 • 769. Κοινωνικόν είς μνημας Αγίων. Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος Δ'. Δι.mp3
  11.3 MB · Views: 70

Vladik

Well-known member
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ. ΤΟΜΟΣ Β.
 

Attachments

 • 779. Λειτουργικά Μεγ.Βασιλείου. Ήχος Β'. Δι (κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης).mp3
  6.5 MB · Views: 64
 • 784. Επί σοί χαίρει, Την γάρ σήν μήτραν. Ήχος πλ. Α'. Κε, Τετράφωνος. (π. Θεοδόσιος).mp3
  10.5 MB · Views: 64
 • 784. Επί Σόι χαίρει. Ήχος Α'. Τετράφωνος Κε. ( Ι.Μ. Ξιροποτάμου ).mp3
  6.4 MB · Views: 61
 • 784. Την γαρ σην Μητραν. Ήχος Α'. Κε (κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης).mp3
  8.3 MB · Views: 66
 • 788. Επί σοι χαίρει. Συνεσίου Ιβηρίτου. Ήχος πλ. Δ'. Νη.mp3
  6.4 MB · Views: 58
 • 796. Κατευθυνθήτω. Μέλος άρχαίον. Ήχος πλ. Β'. Πα.mp3
  5.9 MB · Views: 54
 • 798. Νῦν αἱ Δυνάμεις. Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος. Α'. έκ τού Κε.mp3
  7.9 MB · Views: 56
 • 802. «Νῦν αἱ δυνάμεις», ἦχος πλ. β΄, μέλος Π. Λαμπαδαρίου.mp3
  3.6 MB · Views: 56
 • 802. Νύν αι δυνάμεις. Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος Β'. Πα.mp3
  6.2 MB · Views: 68
 • 805. Νυν αι δυναμεις. Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. Δ'. Νη .mp3
  6.9 MB · Views: 71
 • 808. Γεύσασθε... Ιωάννου Κλαδά. Ήχος Α'. Κε .mp3
  4.8 MB · Views: 75
 • 811. Γεύσασθαι... Θεοδώρου Φωκαέως. Ήχος πλ. Β'. Πα .mp3
  10.1 MB · Views: 66
 • 817. Θρασύβουλος Στανίτσας - Χριστός Ανέστη, αρχαίον.mp3
  2.9 MB · Views: 59
 • 821. Αναστάσεως ημέρα αργόν , Χρυσάφου του Νέου, Ήχος πλ. Α'. Πα .mp3
  19.4 MB · Views: 63
 • 833. Τόν Δεσπότην και Αρχιερέα. Μέλος Αρχαίον. Ήχος Βαρύς'. Ζω .mp3
  9.2 MB · Views: 57
 • 836. Άνωθεν οι Προφήται. Ιωάννου Κουκουζέλους. Ήχος Βαρύς'. Ζω .mp3
  17.6 MB · Views: 70
 • 843. Τήν Ζωοδόχον Πηγήν. Βαλασίου Ιερέως. Ήχος Α'. Πα .mp3
  7.7 MB · Views: 66
 • 847. Το όμμα τής καρδιάς μου. Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Ήχος Β'. Πα .mp3
  10.6 MB · Views: 69
 • 854. Ροήν μου τών δακρύων. Σωτηρίου Βλαχόπουλου. Ήχος Β'. Πα .mp3
  20.9 MB · Views: 52
 • 862. Δοξολογία Κυριαζή Χρυσοπολίτου. Ήχος πλ. Α'. (Πα - Κε).mp3
  25.8 MB · Views: 67
 • 874. Δοξολογία τού Κοσμά έκ Μαδύτων. Ήχος πλ. Δ'. χρωματικός Νη.mp3
  15.6 MB · Views: 60

Vladik

Well-known member
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ
ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ( ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΤΑΤΟΝ ) mp3, pdf
 

Attachments

 • 359. Χερουβικόν Μελετίου Σισανίου, ήχ. β΄ «Πανηγυρικώτατον». Ψάλλει ο Νικόλαος Στάθης.mp3
  30.2 MB · Views: 108
 • Screenshot_20220208-065956_ReadEra Premium.jpg
  Screenshot_20220208-065956_ReadEra Premium.jpg
  121.6 KB · Views: 79
 • Screenshot_20220208-070000_ReadEra Premium.jpg
  Screenshot_20220208-070000_ReadEra Premium.jpg
  137.1 KB · Views: 66
 • Screenshot_20220208-070003_ReadEra Premium.jpg
  Screenshot_20220208-070003_ReadEra Premium.jpg
  111.9 KB · Views: 39
 • Screenshot_20220208-070007_ReadEra Premium.jpg
  Screenshot_20220208-070007_ReadEra Premium.jpg
  128.1 KB · Views: 32
 • Screenshot_20220208-070011_ReadEra Premium.jpg
  Screenshot_20220208-070011_ReadEra Premium.jpg
  127 KB · Views: 32
 • Screenshot_20220208-070017_ReadEra Premium.jpg
  Screenshot_20220208-070017_ReadEra Premium.jpg
  117.2 KB · Views: 28
 • Screenshot_20220208-070014_ReadEra Premium.jpg
  Screenshot_20220208-070014_ReadEra Premium.jpg
  115.2 KB · Views: 25
 • Screenshot_20220208-070021_ReadEra Premium.jpg
  Screenshot_20220208-070021_ReadEra Premium.jpg
  100.3 KB · Views: 31

Vladik

Well-known member
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Π. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ( Παραλλαγή και Μέλος)
 

Attachments

 • 27.Ο ποιών Παρ..mp3
  5.9 MB · Views: 68
 • 28.Ο ποιών Μέλ..mp3
  6.1 MB · Views: 57
 • 29.Εις μνημόσυνον Παρ..mp3
  5.6 MB · Views: 50
 • 30.Εις μνημόσ.Μέλ..mp3
  5.7 MB · Views: 51
 • 31.Ποτήριον Παρ..mp3
  5.8 MB · Views: 66
 • 32.Ποτήριον Μέλ..mp3
  6.2 MB · Views: 59
 • 33.Εις πάσαν Παρ..mp3
  6.7 MB · Views: 59
 • 34.Εις πάσαν Μέλ..mp3
  7.2 MB · Views: 67
 • 35.Σωτηρίαν Παρ..mp3
  4.9 MB · Views: 43
 • 36.Σωτηρίαν Μέλ..mp3
  5 MB · Views: 48
 • 37.Μακάριοι Παρ..mp3
  6.5 MB · Views: 47
 • 38.Μακάριοι Μέλ..mp3
  6.1 MB · Views: 52
Top