Μουσικές εκδόσεις (cd's) της Βυζ. Χορωδίας Αγρινίου

#1
ΒΧΑ CD- 1: Θεοτοκάριον 1

ΒΧΑ CD- 2: Θεοτοκάριον 2

BXA CD- 3: Μεγάλη Εβδομάδα - Γ. Ραιδεστηνού

ΒΧΑ CD- 4: Ακολουθία της Αγίας Παρασκευής

ΒΧΑ CD- 5: Θεοτοκάριον 3

ΒΧΑ CD- 6: Πεντηκοστάριον - Εμμανουήλ Φαρλέκα


Διευθύνει ο Ανδρέας Ν. Λανάρας
 

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#2
Ἀνδρέα, ὡς ἕκτος δίσκος ἀριθμεῖται ὁ συμπεριλαμβανόμενος στά "μελωδήματα" μέ τά ψαλτοτράγουδα τοῦ ἀειμνήστου δασκάλου Γερασίμου Πρεβεζιάνου. ὁπότε, θεωρεῖται ἕβδομο τό πεντηκοστάριο τοῦ Φαρλέκα.
 
#3
Ἀνδρέα, ὡς ἕκτος δίσκος ἀριθμεῖται ὁ συμπεριλαμβανόμενος στά "μελωδήματα" μέ τά ψαλτοτράγουδα τοῦ ἀειμνήστου δασκάλου Γερασίμου Πρεβεζιάνου. ὁπότε, θεωρεῖται ἕβδομο τό πεντηκοστάριο τοῦ Φαρλέκα.
Ναι Λεωνίδα το σκέφτηκα!

Τα παρουσίασα όπως αριθμούνται στο cd του Πεντηκοσταρίου (Φαρλέκα), το οποίο είναι το τελευταίο που εκδόθηκε για την ώρα.

Αναφέρω όλα τα cd's που μπορεί να αναζητήσει κανείς, στα Εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία και στις Ιερές Μονές αλλά και από τον χοράρχη της ΒΧΑ, κ. Ανδρέα Ν. Λανάρα.
 
Top