Μουσικά βιβλία με εξωτερικά μέλη

#21
Στα ανωτέρω προστεθήτω το εξής:

Η Ηδύφθογγος Αηδών ήτοι Συλλογή νέων ασμάτων μελοποιηθέντων και τονισθέντων υπό του διδασκάλου της εξωτερικής μουσικής Δ. Κανόνη Βούλγαρη. Και κατ᾽ επαγγελίαν του ποιητού επιδιορθοθέντων (sic) παρά του μουσικοδιδασκάλου Π. Γ. Κηλτζανίδου. Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Π. Κηλτζανίδου 1870.

Δεν το έχω εντοπίσει σε κάποια βιβλιοθήκη.
Υπάρχει στην Βιβλιοθήκη του Μουσείου Λαϊκών Οργάνων στην Πλάκα με αριθμό βιβλίου ΜΕΛΜΟ Β2 41. Αν έχει κανείς πρόσβαση ας το φωτογραφίσει, διότι δεν έβγαλα άκρη (δεν έχουν βιβλιοθηκάριο μου είπανε...)
 
#22
Μήπως κανείς έχει πάει στη βιβλιοθήκη του Μουσείου; Μένω στο εξωτερικό και θα ήθελα να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ
 
Top