Μονάζουσαι Μοναστηρίων Godoncourt - manoir de Bois-Salair (Mayenne)

#1
Ἀπὸ Γεώργιο Μιχαλάκη:
Ἀποτέλεσμα ὕστερον 10 ἐντατικῶν μαθημάτων διὰ μέσου skype

ἠχογράφησις πρόβας

Τῇ 'Υπερμάχῳ Γαλλιστί

μετὰ ἐπιπρόσθετου ἀνδροφώνου ἰσοκρατήματος ἐκ τῶν ὑστέρων

(https://www.youtube.com/watch?v=C_wFnmFI3jA)Ἄλλη ἡχογράφησις - Τῆς μετανοίας


(https://www.youtube.com/watch?v=JaObCCh61qM)Πληροφορίαι διάφοραι

(http://www.dioceseserbe.org/fr/eveque-maxime-en-visite-au-monastere-de-bois-salair.html)

(https://www.youtube.com/watch?v=BwuOBaWPI-g)

(http://www.vosgesmatin.fr/vosges/2013/11/24/les-soeurs-quittent-le-monastere)

(http://fr.orthodoxwiki.org/Monastère_de_la_Nativité_de_la_Vierge_Mère_de_Dieu_(Godoncourt,_France))
 
Last edited:
Top