Μνημόσυνο το Σάββατο του Ακαθίστου

#1
Επειδή η ημέρα επέχει θέσιν θεομητορικής εορτής,(απολυτίκιον, κοντάκιον, καθίσματα όρθρου, κανόνας ικετήριος προς την Θεοτόκον, δοξαστικό αίνων, θεία λειτουργία με μόνον "το προσταχθέν..." και κοντάκιον "Τη υπερμάχω", κοινωνικόν "ποτήριον...") είτε ο ακάθιστος ψαλλεί εις το απόδειπνο, είτε ψαλλεί εις τον όρθρον .
Επειδή ουδέν των νεκρωσίμων ψάλλωμεν, προβληματίζομαι στο άν είναι κανονικό να τελείται μνημόσυνον υπέρ των κεκοιμημένων κατά το αυτό Σάββατο.
Τι λέτε;
 
#2
Το τετραώδιο της ημέρας έχει και νεκρώσιμα τροπάρια. Η εορτή του ακαθίστου ύμνου δεν ανήκει στις μεγάλες θεομητορικές εορτές. Επομένως, μνημόσυνο κατά την τάξη του Αλληλούια των Σαββάτων όντως δεν θα γίνει, αλλά τίποτα δεν μας εμποδίζει να τελέσουμε μνημόσυνο των κεκοιμημένων με κόλλυβα.
Προσωπική άποψη χωρίς ιδιαίτερα τεκμήρια.
 
#3
Το τετραώδιο της ημέρας έχει και νεκρώσιμα τροπάρια. Η εορτή του ακαθίστου ύμνου δεν ανήκει στις μεγάλες θεομητορικές εορτές. Επομένως, μνημόσυνο κατά την τάξη του Αλληλούια των Σαββάτων όντως δεν θα γίνει, αλλά τίποτα δεν μας εμποδίζει να τελέσουμε μνημόσυνο των κεκοιμημένων με κόλλυβα.
Προσωπική άποψη χωρίς ιδιαίτερα τεκμήρια.
Εχεις δίκιο για τα τετραώδια. ΄Ομως ο προβληματισμός μου έγκειται στα 1) Ο ιερέας θα ψάλλει το απολυτίκιον "Μνήσθητι Κύριε..." αφού δεν θα ψάλλωμε το απολυτίκιον του αγίου του Ναού; 2) Θα ψάλλωμε νεκρώσιμα ευλογητάρια, εννοείται στο τέλος, και ως έπεται η ακολουθία του μνημοσύνου ή μόνον το νεκρώσιμο τρισάγιον; Προσωπικά φρονώ, πως πρέπει να ψαλλεί μόνον νεκρώσιμο τρισάγιο μετά την οπισθάμβωνο ευχή "Μετά πνευμάτων δικαίων.." κλπ. αλλά φοβάμαι πως θα ξενίσει τόσο στον ιερέα όσο και στους παρευρισκομένους. Ευχαριστώ για την απάντησή σου.
 
#4
Εχεις δίκιο για τα τετραώδια. ΄Ομως ο προβληματισμός μου έγκειται στα 1) Ο ιερέας θα ψάλλει το απολυτίκιον "Μνήσθητι Κύριε..." αφού δεν θα ψάλλωμε το απολυτίκιον του αγίου του Ναού; 2) Θα ψάλλωμε νεκρώσιμα ευλογητάρια, εννοείται στο τέλος, και ως έπεται η ακολουθία του μνημοσύνου ή μόνον το νεκρώσιμο τρισάγιον; Προσωπικά φρονώ, πως πρέπει να ψαλλεί μόνον νεκρώσιμο τρισάγιο μετά την οπισθάμβωνο ευχή "Μετά πνευμάτων δικαίων.." κλπ. αλλά φοβάμαι πως θα ξενίσει τόσο στον ιερέα όσο και στους παρευρισκομένους. Ευχαριστώ για την απάντησή σου.
1) Μάλλον όχι. Παρόμοια δεν γίνεται και τις Κυριακές, οπότε όλα των μνημοσύνων γίνονται μετά το πέρας της λειτουργίας για να μην ανακατευτούν τα νεκρώσιμα με τα αναστάσιμα;
2) Τα ευλογητάρια γνωρίζω ότι συνηθίζονται στα μνημόσυνα, είναι όμως συνοδευτικά του αμώμου και κατά κανόνα πρέπει να τον ακολουθούν.

Κατά την τάξη της Μεγάλης Εκκλησίας, ούτε ο Άμωμος ούτε τα ευλογητάρια ούτε το κοντάκιο Μετά των αγίων... έχουν σταθερή θέση σε μία ακολουθία μνημοσύνου. Τα ανωτέρω ψάλλονται μόνον εφόσον προβλέπονται από την αντίστοιχη ακολουθία του όρθρου.
Το μνημόσυνο κατά την αυτήν τάξη προβλέπεται μετά το Είη το όνομα... (για να ανέβει τυχών Αρχιερέας στο θρόνο) και δεν λέγεται τρισάγιο αλλά λέγεται κατ’ ευθείαν Μετά πνευμάτων...
 
Top