Μνήμη ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου (27 Μαΐου) τὴν Δευτέρα τοῦ Παραλύτου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Φέτος ποὺ ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ῥώσσου ἔτυχε τὴν Δευτέρα τοῦ Παραλύτου τὰ ἀπολυτίκια στὸν ἑσπερινὸ καὶ τὸ «Θεὸς Κύριος» ἦταν: «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», Δόξα, τοῦ ἁγίου, Καὶ νῦν, «Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον».
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ποιός ἀμφέβαλε γι᾿ αὐτό; Γιατί τό γράφεις;

Σημ.: Μετέφερα καί καταλλήλως...​
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής


Δὲχτηκα προσωπικὸ μήνυμα.
Φαίνεται παράξενο προφανῶς τό ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο σέ καθημερινή. Αὐτό προηγεῖται καί τῆς θ. λειτουργίας.
Ἔχουμε πεῖ ὅτι δέν εἶναι εὔκολο τό τυπικό τίς καθημερινές τοῦ Πεντηκοσταρίου, μάλιστα γιά ἑορταζομένους τοπικούς ἁγίους, πού δέν προβλέπουν τά ἐτήσια βοηθήματα. Γι᾿ αὐτό ἐκείνη τήν ἡμέρα ἔγραψα αὐτό.
Καί γιά τό ναό μας (ὅπου τιμᾶται) ἑτοίμασα τήν προηγούμενη Κυριακή μιά ὁδηγία (πού ἐπισυνάπτω), χωρίς τήν τάξη τοῦ εὐαγγελίου τοῦ ὄρθρου (πού δέν χρειάζεται) καί μέ τά ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας.

 

Attachments

  • Deutera_Paralytou.pdf
    72.8 KB · Views: 37
Last edited:
Top