Μνήμη αγίου Θεοδώρου Τήρωνος - Κυριακή της Τυρινής

Ψάλλεται η ακολουθία του αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος τη Κυριακή της Τυρινής;
Μόνον εφ' όσον κάπου πανηγυρίζεται εξ ιδιαιτέρας φυλλάδος. Ει δ' άλλως, έπρεπε να προψαλή (καθ΄όσον ημιεορτάσιμη με αίνους) εν μια των ημερών προ της εβδομάδος της Τυρινής (τούτο όχι κατά σαφή πρόβλεψη του ΤΜΕ, αλλά κατά τα συνήθως ισχύοντα κατά την παλαιά τάξη (ΤΔ)).
 
Top