[Ερώτηση] Μνήμη Μάρκου του Ευαγγελιστού

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Πως δικαιολογείται η μνήμη του αποστόλου και ευαγγελιστού Μάρκου να κατατάσσεται, από τα μουσικά βιβλία, στις περιπτώσεις των μη εορταζομένων αγίων (στον Γ΄τόμο της Μ.Κυψέλης, ενώ απουσιάζει από τον Κηλτζανίδη) και όταν πέφτει Κυριακή (όπως εφέτος), να αντικαθίσταται το Δοξαστικό της Κυριακής από αυτό του αγίου;
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#3
Δεν είχα υπόψη μου το παραπάνω θέμα με τον σχετικό προβληματισμό. Κατόπιν αυτού, κοίταξα και το ΣΤ όπου ο π. Κων/νος Παπαγιάννης στην περίπτωση που η μνήμη του ευαγγελιστού Μάρκου συμπέσει στην Κυριακή του Παραλύτου, προβλέπει (όπως επισημάνατε εκεί) στους Αίνους, Δόξα. της εορτής (του παραλύτου) Και νυν. Αναστάσεως ημέρα.
 
#4
Τόσο τα ΔΙΠΤΥΧΑ όσο και το ΗΟΠ για την εορτή του Αποστόλου Μάρκου προβλέπουν Είσοδο στον Εσπερινό και Καταβασίες εις τον ΄Ορθρο.
Δικαιολογείται κάτι τέτοιο , εφ’ όσον η ακολουθία του Ευαγγελιστού δεν είναι πλήρης αλλά απλώς μετά μεγάλης Δοξολογίας;

Υ.Γ. Εκ των υστέρων ανέτρεξα στο ΤΜΕ και διαπίστωσα ότι προβλέπει μεν καταβασίες, αλλά όχι και Είσοδο. Μήπως , επειδή είθισται να «πάνε μαζί» η Είσοδος στον Εσπερινό με τις Καταβασίες στον Όρθρο, προσετέθη και η Είσοδος ;

Πάντως δεν προβλέπεται το ίδιο (Είσοδος-Καταβασίες) για τις όμοιες περιπτώσεις των ακολουθιών των Αποστόλων Λουκά (18/10), Ιακώβου(23/10), Φιλίππου (14/11) και Ματθαίου (16/11).
Δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται καθ' όμοιο τρόπο;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Τόσο τα ΔΙΠΤΥΧΑ όσο και το ΗΟΠ για την εορτή του Αποστόλου Μάρκου προβλέπουν Είσοδο στον Εσπερινό και Καταβασίες εις τον ΄Ορθρο.
Δικαιολογείται κάτι τέτοιο , εφ’ όσον η ακολουθία του Ευαγγελιστού δεν είναι πλήρης αλλά απλώς μετά μεγάλης Δοξολογίας;
Μετακίνησα τό μήνυμά σου σέ ὑπάρχον παλαιό θέμα, ὅπου καί στίς παραπομπές ἄλλων θεμάτων, ἔχει ἀναπτυχθεῖ προβληματισμός γιά τίς μνῆμες τῶν εὐαγγελιστῶν ἀλλά καί τήν ἰδιαιτερότητα τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Υ.Γ. Εκ των υστέρων ανέτρεξα στο ΤΜΕ και διαπίστωσα ότι προβλέπει μεν καταβασίες, αλλά όχι και Είσοδο. Μήπως , επειδή είθισται να «πάνε μαζί» η Είσοδος στον Εσπερινό με τις Καταβασίες στον Όρθρο, προσετέθη και η Είσοδος ;
Θά ἀνέτρεξες στήν περίπτωση Δ΄ (σελ. 253). Ἐπειδή δέν ἀναγράφεται; Μπορεῖ νά ἐννοεῖται;) Ὁ προβληματισμός σου σωστός γιά τήν εἴσοδο καί ὄχι γιά τό «πάνε μαζί». Μποροῦμε νά στηριχθοῦμε στό τέλος τῆς Β΄ περιπτώσεως γιά τήν ἀντιστοιχία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀφενός καί ἀφετέρου στήν προβολή τῶν εὐαγγελιστῶν ἀπό τό ΤΜΕ, ἄν καί γνωρίζει τό ἐλλιπές στήν ὑποσημ. 7 τῆς σελ. 252.

Πάντως δεν προβλέπεται το ίδιο (Είσοδος-Καταβασίες) για τις όμοιες περιπτώσεις των ακολουθιών των Αποστόλων Λουκά (18/10), Ιακώβου(23/10), Φιλίππου (14/11) και Ματθαίου (16/11).
Δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται καθ' όμοιο τρόπο;
Νομίζω πώς συντρέχει καί ὁ λόγος τῆς πληρότητος τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ἐπίσης μποροῦμε νά ἔχουμε καί συμπλήρωση ἀκολουθίας κατά τό ΣΤ. Ἀκόμη καί τό «Τοῦτο ἤδη συνειθίσθη»:cool: (σελ. 302) κατά τό δικό σου «είθισται»:D.

ΥΓ. Πάντως καί ΜΥ2018 αὐτά προβλέπει. Κάτι περισσότερο ξέρει...
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#7
Σοφά όμως έχει συμπληρωθεί στα δίπτυχα και αποστολικό κάθισμα μετά την α' στιχολογια (εκ της Πέμπτης της αυτής εβδομάδος του Πεντηκοσταρίου), αναβιβαζοντας έτσι την ακολουθία και ομαλοποιωντας έτσι αυτο το ασαφές σημείο του ΤΜΕ. IMG_20180424_171017.png
 
#8
Θα ήθελα να εκφράσω μία απορία μου, ζητώντας προκαταβολικά συγγνώμη εάν έχει ήδη συζητηθεί. Το ΤΜΕ ορίζει στην περίπτωση που η μνήμη του Ευαγγελιστού Μάρκου τύχει την εβδομάδα των Μυροφόρων να ειπωθούν στα κεκραγάρια 3 του Πεντηκοσταρίου και τα 3 εκ των 6 του Ευαγγελιστού και καθίσματα στον όρθρο τα του Πεντηκοσταρίου. Τα Δίπτυχα όμως ορίζουν να ψαλλούν 6 εσπέρια του Ευαγγελιστού και στα καθίσματα αναφέρουν μία σοφή κατ’ εμέ, πλην νομίζω λίγο αυθαίρετη διάταξη (έχει αναρτηθεί στο #7). Τελικά, ποια τάξη πρέπει να ακολουθήσουμε;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9
Προτείνω τὴ διάταξη τῶν Διπτύχων, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἑσπέρια στιχηρά, ὅπου πρέπει νὰ προηγηθοῦν 3 τοῦ Πεντηκοσταρίου, καὶ τὶς καταβασίες ποὺ δὲν ἔχουν θέση.
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#10
Προτείνω τὴ διάταξη τῶν Διπτύχων, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἑσπέρια στιχηρά, ὅπου πρέπει νὰ προηγηθοῦν 3 τοῦ Πεντηκοσταρίου, καὶ τὶς καταβασίες ποὺ δὲν ἔχουν θέση.
Δηλαδή είσοδο στον εσπερινό, με 3 μεθεορτα στα εσπέρια μαζί με 3 του Αγίου (και όχι μόνο τα 6 στιχηρα του Αγίου όπως σε άλλες περιπτώσεις αγίων με εισοδο), με αποστιχα εσπερινού του Αγίου, με δοξολογία μεγάλη αλλά χωρίς καταβασίες; δεν είναι λίγο "παράταιρη" τάξη; Που στηρίζετε την παράλειψη των καταβασιών πάρα την διατήρηση όλων των υπολοίπων εορταστικών στοιχείων;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#11
Εἰσοδος δὲν προβλέπεται ἀπὸ τὰ παλαιὰ τυπικά, ἀλλὰ δικαιολογεῖται λόγῳ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ. Τὰ ἀπόστιχα τοῦ Πεντηκοσταρίου παραλείπονται ἐπειδὴ προέρχονται ἀπὸ τὴν Παρακλητική, ἐνῶ τὰ ἑσπέρια ἀντιστοιχοῦν στὸν κανόνα τῶν Μυροφόρων. Οἱ καταβασίες εἶναι πολὺ σπάνιες στὰ παλαιὰ τυπικὰ ἀκόμη καὶ ψαλλομένης Μεγάλης Δοξολογίας.
 
#12
Πάντως πρόκειται για μία από τις λίγες φορές που επεμβαίνουμε στο ΤΜΕ και όχι λόγω ημερολογίου (διαφοράς παλαιού με νέου). Άραγε μήπως τελικά πρέπει να ακολουθήσουμε το ΤΜΕ το οποίο ορίζει και καταβασίες;
 
#13
Αφού ευχαριστήσω όλους για τις απαντήσεις τους και ιδιαιτέρως τον π. Μάξιμο και τον κ. Θεοδωράκη για τη μετά λόγου γνώσεως συμβολή τους, θα ήθελα να προσθέσω το εξής: Παρατηρώντας την ακολουθία του Ευαγγελιστού εις το Μηναίο διαπίστωσα ότι δεν παρατίθενται- κατά το ειωθός- οι ειρμοί των γ΄, ς΄, η΄και θ΄ ωδών. Αυτό – εφ’ όσον τα Μηναία που έβλεπε ο συντάκτης του ΤΜΕ ήταν τα ίδια με τα σημερινά - ίσως συνέτεινε στον ορισμό καταβασιών. Η Είσοδος πάλι εις τον Εσπερινό που ορίζεται από τα Δίπτυχα, ίσως είχε ως συνέπεια την εκ μέρους τους «εξύψωση» της ακολουθίας με τον ορισμό όσων οι προηγούμενοι συζητητές επεσήμαναν, δηλαδή εσπέρια μόνο του αγίου εις ς΄ και εορταστικότερη διαμόρφωση των καθισμάτων της α΄ στιχολογίας.
Ταπεινώς , πάντως , φρονώ- αν και οι σοφότεροι εμού συντάκτες των τυπικών διατάξεων απεφάνθησαν νουνεχώς περί του πρακτέου- ότι , ειδικά στις μέρες μας που το υμνολογικό υλικό είναι πρόχειρο, ίσως ήταν προτιμότερο να γίνει συμπλήρωση της ακολουθίας του Ευαγγελιστού με τα αναγκαιούντα λειτουργικά στοιχεία ώστε η προβλεπομένη Είσοδος εις τον Εσπερινόν και οι καταβασίες εις τον όρθρο να είναι αστασίαστα κατά τα νυν κρατούντα και να μην χρειάζονται περαιτέρω ρυθμίσεις στην ακολουθία. Αυτά , όμως, κάλλιστα μπορούν να θεωρηθούν και φληναφήματα ημιμαθούς.
 
Top