Μιχαλάκης Μολδοβλάχος - Mihalache Moldovlahul

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Συγγνώμη Γεώργιε, πού μετέφερα σέ κατάλληλη (κατά τή γνώμη μου) ἑνότητα.

Προσωπικῶς μέ ἁπλή ἀναζήτηση βρῆκα αὐτό
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=153039
πού ἴσως σέ ἐνδιαφέρει.
(καί ἄλλα ἄν ψάξεις μέ Mihalache Moldovlahul)

Εἰδικώτεροι θά σέ βοηθήσουν!
 
#3
Συγγνώμη Γεώργιε, πού μετέφερα σέ κατάλληλη (κατά τή γνώμη μου) ἑνότητα.

Προσωπικῶς μέ ἁπλή ἀναζήτηση βρῆκα αὐτό
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=153039
πού ἴσως σέ ἐνδιαφέρει.
(καί ἄλλα ἄν ψάξεις μέ Mihalache Moldovlahul)

Εἰδικώτεροι θά σέ βοηθήσουν!
ευχαριστώ πολύ, πάτερ• εγώ απλώς δεν σκέφτηκα αυτή την ενότητα.
επισυνάπτω πλήρη τα δυο άρθρα των προηγουμένων μηνυμάτων.
κι ας αναμένουμε για περαιτέρω.
 

Attachments

Top