Μιχαήλ Ν. Περπινιά (1903-1975). Θεωρητικόν της καθ΄ημάς Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής.

duodim

Δημήτρης Δημητρακόπουλος
#1
Σημείωση:
Τό θεωρητικό αὐτό (χειρόγραφο βιβλίο) ,γραμμένο μέ τόν προσωπικό γραφικό χαρακτῆρα τοῦ συγγραφέως (ἡ άνάγνωσή του ἀπαιτεῖ σχετική ἐξοικείωση), σέ γλῶσσα αὐστηρή καθαρεύουσα, τό ὁποῖο μάλιστα ὁ ἀείμνηστος δάσκαλος χαρακτήριζε ὡς ἒργο ζωῆς, ἀφοῦ φωτογραφικά ψηφιοποιήσαμε μέ πενιχρά τεχνολογικά μέσα, καί, παρά τήν ποιότητα τῆς ψηφιοποιήσεως, ἡ ὁποία ὠφείλεται καί στήν μή βέλτιστη κατάσταση τοῦ πρωτοτύπου, ἀποφασίσαμε, μέ τήν ἂδεια τῆς οἰκογενείας του, νά τό παρουσιάσουμε ἐλεύθερο "εἰς κοινήν τῶν φιλομαθῶν ὠφέλειαν".

Τό βιβλίο σέ μορφή Pdf (60MB), τό κατεβάζετε ἐλεύθερα ἀπό τήν παρακάτω διεύθυνση (γαλάζιο ὀρθογώνιο "click here to start download from sendspace"). Ἡ δυνατότητα αὐτή θά ἐξαντληθεῖ, ἐφ᾿ ὃσον ἡ διεύθυνση παραμείνει ἀνενεργή γιά 30 ἡμέρες.


http://www.sendspace.com/file/p5oc1e
 

duodim

Δημήτρης Δημητρακόπουλος
#2
Γιά όσους επιθυμούν απ' ευθείας κατέβασμα των αρχείων και σύμφωνα με τη δυνατότητα μεγέθους που προσφέρει το Ψ, τό Θεωρητικό σε τμήματα. Η συνένωση των αρχείων, είναι απλή υπόθεση με πολλά ελεύθερα προγράμματα που διατίθενται στο διαδίκτυο (πχ Merge Pdf).
 

Attachments

Top