Μια εργασία περί της Βυζαντικής Μουσικής στα Αγγλικά του 1892

Mich

Νέο μέλος
Μια μελέτη - Τreatise on Byzant Music - για τη Βυζαντινή Μουσική του S. Hatherly πρωτοπρ. που κυκλοφόρησε το 1892. Ενδεχομένως χρήσιμη έστω από ιστορικής άποψης.
 

Attachments

  • Treatise on Byzant Music.rar
    17.6 MB · Views: 77
Top