Μηνολόγιον κατὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα.

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Δὲν τὸ βρῆκα κάπου, ἐλπίζω τὸ θέμα νὰ μὴν ἔχει συζητηθεῖ ἀλλοῦ. Ὁ Ἄγγελος Βουδούρης μαρτυρεῖ ὅτι στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ στοὺς Ὄρθρους τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος δὲν διαβάζεται τὸ μηνολόγιον, παρὰ μόνο τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου:

Καταγραφή.JPG
διαφωνῶντας μὲ τὸ ΤΜΕ ποὺ οὐδέποτε τὸ παραλείπει. τὸ κάτωθι ἀπὸ τὸν Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Δευτέρας:

1 Καταγραφή.JPG
Ἡ τοπικὴ αὐτὴ πρακτικὴ ἀντανακλᾶ κάποια ἀρχαιότερη πράξη;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
Τὰ μεταγενέστερα συναξάρια τοῦ τριῳδίου καὶ πεντηκοσταρίου Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου (+1330) ἀγνοοῦνται ἀπὸ τὰ παλαιὰ τυπικὰ ΤΑΣ, τυπικὰ Εὐεργέτιδος, Μεσσήνης κ.λπ. Μέχρι τότε διαβαζόταν μόνο τὸ τοῦ Μηναίου.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#4
Τὰ μεταγενέστερα συναξάρια τοῦ τριῳδίου καὶ πεντηκοσταρίου Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου (+1330) ἀγνοοῦνται ἀπὸ τὰ παλαιὰ τυπικὰ ΤΑΣ, τυπικὰ Εὐεργέτιδος, Μεσσήνης κ.λπ. Μέχρι τότε διαβαζόταν μόνο τὸ τοῦ Μηναίου.
Λογικότατο και αναμενόμενο οι προγενέστεροι να μην προφητεύουν τα μεταγενέστερα ... επομένως δεν αγνοούνται. Ως μη υφιστάμενα τέτοια κείμενα, είναι αδύνατον και να μνημονεύονται.
 
Top