Μηναία Δεκεμβρίου και Απριλίου ΙΔ-ΙΕ αιώνος

#1
Μήπως κάποιος έχει υπόψιν του μηναία Δεκεμβρίου και Απριλίου στους αιώνες ΙΔ-ΙΕ΄;
Ευχαριστώ.
 
Top