Μεσονυκτικὸ Διακαινησίμου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Τὸ μεσονυκτικὸ σχολάζει κατὰ τὶς ἀγρυπνίες, τὴν Καθαρὰ Δευτέρα καὶ ἀπὸ τὴν Μεγάλη Πέμπτη πρὸ τοῦ ὄρθρου ἕως καὶ τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ

(ΤΑΣ κεφ. λ’, μα’, Dmitrievskij τ. 3 σσ. 7-8, τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σσ. 197, 258).
 
Top