Μελωδήματα Σκιάθου

nektar

νεοαρχάριος
ΜΕΛΩΔΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

τονισθέντα
μετὰ πάσης δυνατῆς ἀκριβείας


ΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΡΗΓΑ
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Σκιάθου

*

Ἐν Ἀθήναις 1958

* * *

Ἀφιεροῦται Ἰωάννῃ τοὐπίκλην Ἀρβανίτῃ, τῷ καὶ Λαοσυνάκτῃ,
ὅστις ἐτίμησεν ἅπαξ πρὸ πενταετίας τὸ ἀναλόγιον τοῦ ναϋδρίου ἡμῶν.

Ἐν Ἀθήναις, ὄρθρου βαθέος, τῇ Ζ´ Ἰανουαρίου ͵βια´
(ὥρα τῆς Δοξολογίας Χριστουγέννων π.ἡ. καίτοι ἡ τότε διαφορὰ ἦτον ἡμέραι ιβ´)

Μετ᾿ ἐκτιμήσεως πολλῆς,
Ν.Μ., ὁ ἄμισθος ἱεροψάλτης τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου
 

Attachments

  • gewrgios_rhgas_melwdhmata_skia8oy.pdf
    2.8 MB · Views: 1,215
Last edited:

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Καὶ βέβαια ὑπάρχει τὸ γνωστὸ cd τοῦ φιλτάτου Λαόσυνάκτη Ἰωάννη Ἀρβανίτη Στὴ σκιὰ τοῦ Ἄθω / Μελωδήματα τῶν κολλυβάδων ἀπὸ τὴν Σκιάθο τοῦ Παπαδιαμάντη

1. Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου
2. Τῶν Ἁγίων εἰς ἅγια καὶ Γηθομενη ὑπόδεξαι
3. Φῶς ἱλαρὸν
4. Δεῦτε τῆς οὐρανίου τριάδος
5. Αἱ ἀγγελικαὶ
6. Ὁ μέγας στρατηγὸς
7. Δοῦλοι Κύριον
8. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ
9. Καὶ διαγαγόντι τὸν Ἰσραήλ
10. Ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ
11. Τὸν πατέρα προσκυνήσωμεν
12. Τὸν προφήτην Ἰωνᾶν
13. Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι
14. Ἠσαΐα χόρευε
15. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Διαθέσιμο στὰ δισκοπωλεία ἀλλὰ καὶ καὶ σὲ ὅλα τὰ καλὰ downloadπωλεία τοῦ Διαδικτύου.


Ἀγαπητέ Λαοσυνάκτη, Πολλὰ τὰ ἔτη σου!!!
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Και όπως έχω γράψει και άλλη φορά οι μελωδίες του "Γυναίκες ακουτίσθητε", του κανόνα του επιταφίου και άλλες από αυτό το βιβλίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.
 

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
ΜΕΛΩΔΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

τονισθέντα
μετὰ πάσης δυνατῆς ἀκριβείας


ΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΡΗΓΑ
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Σκιάθου

*

Ἐν Ἀθήναις 1958

* * *

Ἀφιεροῦται Ἰωάννῃ τοὐπίκλην Ἀρβανίτῃ, τῷ καὶ Λαοσυνάκτῃ,
ὅστις ἐτίμησεν ἅπαξ πρὸ πενταετίας τὸ ἀναλόγιον τοῦ ναϋδρίου ἡμῶν.

Ἐν Ἀθήναις, ὄρθρου βαθέος, τῇ Ζ΄ Ἰανουαρίου ͵βια΄
(ὥρα τῆς Δοξολογίας Χριστουγέννων π.ἡ. καίτοι ἡ τότε διαφορὰ ἦτον ἡμέραι ιβ΄)

Μετ᾿ ἐκτιμήσεως πολλῆς,
Ν.Μ., ὁ ἄμισθος ἱεροψάλτης τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου

Σ' ευχαριστώ πολύ Νεκτάριε για την αφιέρωση! Εύχομαι τα κρείττονα και σε σένα και σε όλους.
 

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
Καὶ βέβαια ὑπάρχει τὸ γνωστὸ cd τοῦ φιλτάτου Λαόσυνάκτη Ἰωάννη Ἀρβανίτη Στὴ σκιὰ τοῦ Ἄθω / Μελωδήματα τῶν κολλυβάδων ἀπὸ τὴν Σκιάθο τοῦ Παπαδιαμάντη

1. Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου
2. Τῶν Ἁγίων εἰς ἅγια καὶ Γηθομενη ὑπόδεξαι
3. Φῶς ἱλαρὸν
4. Δεῦτε τῆς οὐρανίου τριάδος
5. Αἱ ἀγγελικαὶ
6. Ὁ μέγας στρατηγὸς
7. Δοῦλοι Κύριον
8. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ
9. Καὶ διαγαγόντι τὸν Ἰσραήλ
10. Ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ
11. Τὸν πατέρα προσκυνήσωμεν
12. Τὸν προφήτην Ἰωνᾶν
13. Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι
14. Ἠσαΐα χόρευε
15. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε

Διαθέσιμο στὰ δισκοπωλεία ἀλλὰ καὶ καὶ σὲ ὅλα τὰ καλὰ downloadπωλεία τοῦ Διαδικτύου.


Ἀγαπητέ Λαοσυνάκτη, Πολλὰ τὰ ἔτη σου!!!

Αγαπητέ Δομέστικε Σ' ευχαριστώ! Αντεύχομαι κάθε καλό σε σένα και την οικογένειά σου.
(ή μάλλον Σ' ευχαριστώ!, για να ανταποκριθώ στην ένθουν φωνή σου)
 
Last edited:
Top