Μελοποιητική και σημειογραφική σύγκριση των ειρμολογίων Μπαλασίου ιερέως και Πέτρου Πελοποννησίου

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
ΜΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΠΑΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ:
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΙΡΜΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΗΧΟΥ
διπλωματική εργασία
του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Γ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗ
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/1452897/theFile
 
Top