[Ψάχνω] Μελοποιήσεις θεοτοκίων σὲ καλοφωνία

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#1
Ὑπἀρχει μελοποίηση τοῦ παρακάτω τροπαρίου ἀπὸ τὴν γ΄ ὠδὴ τοῦ κανόνα τῆς Θεοτόκου στὸν ὄρθρο τῆς Κυριακῆς α΄ ἤχου εἴτε ἀπὸ τὴν βυζαντινὴ ἤ τὴν μεταβυζαντινὴ περίοδο σὲ καλοφωνία;

«Νεφέλην σε κούφην ἀψευδῶς, Παρθένε, ὀνομάζομεν, προφητικαῖς ἑπόμενοι ῥήσεσιν· ἐλήλυθε γὰρ ἐπὶ σοὶ Κύριος, καθελεῖν αἰγύπτια, πλάνης χειροποίητα, καὶ φωτίσαι τοὺς ταῦτα λατρεύοντας».

Ἐπίσης ψάχνω ἄν ὑπάρχει παρόμοια μελοποίηση τοῦ μεγαλυναρίου «Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν ...».

Εὐχαριστῶ.
 
Top