Μελίφωνος Τερψινόη (Γ. Λεσβίου)

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Από την Ανέμη:

Η Μελίφωνος Τερψινόη : ήτοι Ανθολογία των μελωδικωτέρων εκκλησιαστικών ασμάτων των ακολουθιών, εσπερινού, όρθρου, λειτουργίας, Μ. Τεσσαρακοστής, Πάσχα, κ.τ.λ. και ειρμών τινών καλοφωνικών εν τω τέλει / μελοποιηθέντων όλων τούτων, κατά διαφόρους καιρούς, υπό διαφόρων παλαιοτέρων μουσικοδιδασκάλων ; μετατυπωθέντων δε τανύν εκ του της Κωνσταντινουπόλεως, εις το Λέσβιον καλούμενον Σύστημα της Μουσικής παρά του ιδίου εφευρέτου αυτού κ.κ. Γεωργίου του Λεσβίου.

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/1/b/5/metadata-450-0000022.tkl

Download document (Size: 8177664 bytes, 360 pages)
Download document (Size: 21504329 bytes, 514 pages)
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#2
Σε αυτό το βιβλίο έχουμε την πρώτη σαφή μαρτυρία της πρακτικής του ισοκρατήματος που αλλάζει ανάλογα με τις βάσεις (τα ίσα) των ήχων στο Πατριαρχείο (δείτε υποσημείωση στην εισαγωγή) όπως αναφέρει και ο Λ. Αγγελόπουλος στο άθρο του για το ισοκράτημα (αν θυμάμαι καλά).
 
Top